macOS High Sierra

Zvýraznění kurzoru VoiceOver naskládáním vizuálních prvků vedle sebe

Po naskládání vizuálních prvků vedle sebe obrazovka potemní a v jejím středu bude vidět pouze položka v kurzoru VoiceOveru. Tato funkce je užitečná v době, kdy se učíte VoiceOver používat.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  • K naskládání vizuálních prvků vedle sebe stiskněte klávesy VO-F10.

    Titulkový nebo braillský panel se na obrazovce přesune doprostřed nahoru nebo dolů, zatímco položka, na níž se nachází kurzor VoiceOver, se přesune do středu obrazovky a zbytek obrazovky se zobrazí ztlumeně. Při navigaci zůstává kurzor VoiceOver uprostřed obrazovky a zobrazí se vždy položka, na kterou jste přešli.

  • Chcete-li zrušit naskládání vizuálních prvků vedle sebe, stiskněte znovu kombinaci kláves VO-F10.