macOS High Sierra

Zobrazení upozornění na braillském řádku

VoiceOver odesílá na braillský řádek informace o událostech, které nejsou signalizovány vizuálně na obrazovce, například v případě, že některá aplikace na pozadí vyžaduje vaši pozornost. V historii funkce VoiceOver je uloženo až 30 oznámení, přičemž jako první je uvedeno to, které se zobrazilo naposledy.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Chcete-li oznámení zobrazit, je třeba nastavit možnost zobrazování obecného stavu řádku. To můžete udělat tak, že otevřete Utilitu VoiceOver (při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO-F8), kliknete na kategorii Braille a poté na Uspořádání.

  • Ve stavové buňce, která ukazuje obecné zobrazení stavu, bod 1 indikuje, zda jsou k dispozici nepřečtená oznámení. Bod 2 udává, zda již bylo aktuální oznámení přečteno, či nikoli.

  • Pokud jste k některé klávese braillského řádku přiřadili příkaz Historie oznámení, můžete stisknutím této klávesy zobrazit nejnovější oznámení v buňkách pro čtení.

  • Chcete-li procházet oznámení v historii, můžete použít klávesu šipka nahoru pro pohyb směrem k nejstaršímu oznámení, resp. klávesu šipka dolů pro pohyb směrem k nejnovějšímu oznámení.

Jakmile ukončíte prohlížení oznámení, můžete stisknutím libovolné směrovací klávesy nad oznámením znovu zobrazit aktuální řádek.