macOS High Sierra

Zobrazení stavových informací na braillském řádku

Buňky braillského řádku reprodukují obsah řádku, na nějž je zaměřen kurzor VoiceOver. Pokud je váš braillský řádek vybaven vyhrazenými stavovými buňkami, VoiceOver je může použít k zobrazení dalších informací o řádku.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  1. Otevřete Utilitu VoiceOver (při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO-F8), klikněte na kategorii Braille a poté na Uspořádání.

  2. Zaškrtněte jedno nebo více políček u Stavových buněk.

    Pokud nezaškrtnete žádné políčko, nebude stav zobrazován a čtecí buňky budou použity k zobrazení obsahu aktuálního řádku.

Chcete-li zobrazit rozšířený braillský popis jednotlivých bodů v buňce, stiskněte směrovací klávesu nad stavovou buňkou. Popis můžete zavřít stisknutím kterékoli jiné směrovací klávesy.

Není-li váš braillský řádek vybaven stavovými buňkami, VoiceOver použije k zobrazení stavu první jednu až tři buňky zleva nebo zprava. VoiceOver si vyhradí další buňku, kterou ponechá prázdnou, jako oddělovač mezi stavovými buňkami a dalšími buňkami.