macOS High Sierra

Přiřazení příkazů VoiceOver klávesám na braillském řádku

VoiceOver rozpozná, zda je váš braillský řádek vybaven vstupními klávesami, a přiřadí k nim běžné příkazy. VoiceOver může například přiřadit příkaz Dolů ke klávese D3. Když tuto klávesu na braillském řádku stisknete, kurzor VoiceOver se přesune o řádek na obrazovce dolů.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  1. Je-li braillský řádek připojen k Macu a funkce VoiceOver je zapnuta, otevřete Utilitu VoiceOver stisknutím VO-F8.

  2. Klikněte na kategorii Braille, klikněte na Řádky, vyberte braillský řádek, ke kterému chcete přiřadit příkazy, a poté klikněte na Přiřadit příkazy.

  3. Přiřazení příkazu VoiceOver ke klávesám na braillském řádku

    • Chcete-li změnit příkaz přiřazený k některým klávesám, přejděte na tyto klávesy, klikněte na místní nabídku a vyberte vhodný příkaz.

    • Chcete‑li přidat nové klávesy braillského řádku, abyste k nim mohli přiřadit příkazy, přidejte řádek kliknutím na tlačítko Přidat , stiskněte klávesy Cmd‑B a pak během pěti sekund stiskněte braillskou klávesu, kterou chcete přidat. Sekundy odpočítá zvukový efekt. Klikněte na místní nabídku a vyberte příkaz, který chcete přiřadit ke klávesám.