macOS High Sierra

O braillských hmatových řádcích

Připojíte-li ke svému Macu podporovaný braillský řádek, VoiceOver řádek rozpozná a bude na něj odesílat informace o tom, co je zobrazeno na obrazovce. K Macu lze připojit více braillských řádků, přičemž se na všech bude zobrazovat stejný obsah, což je užitečné například při výuce v učebně. Nastavení řádku lze přizpůsobit v kategorii Braille v rámci Utility VoiceOver a nastavit úrovně podrobnosti v kategorii Podrobnost.

Základní Braillovo písmo a zkratkopis

Standardně VoiceOver zobrazuje osmibodové braillské písmo (plnopis, Grade 1). V tomto režimu VoiceOver automaticky během psaní přeloží každý znak, který zadáte na braillském řádku, do braillského výstupu.

Osmibodové braillské písmo můžete vypnout a používat plnopis šestibodového braillského písma. V tomto režimu VoiceOver automaticky přeloží každé slovo, které napíšete na braillském řádku, do braillského výstupu, jakmile usoudí, že jste slovo dokončili, nebo na braillském řádku stisknete mezerník.

Můžete používat také braillský zkratkopis (Grade 2). VoiceOver umožňuje plynulé zadávání a úpravu textu – braillský řádek zobrazuje kontext obsahu, který zadáváte, bez dynamického přepínání mezi braillským plnopisem a zkratkopisem.

Posouvání obsahu řádků

Braillský řádek obvykle popisuje celý řádek, na který je zaměřen kurzor VoiceOver. Je-li kurzor VoiceOver zaměřen například na položku v okně, braillské zařízení zobrazuje položky jako ikony, zaškrtávací políčka a místní nabídky, jakož i text před pozicí kurzoru VoiceOver a za ní.

Je-li zobrazovaný řádek příliš široký, takže se na braillský řádek nevejde, můžete se po něm posouvat pomocí levého a pravého tlačítka braillského řádku. Každým stisknutím se posunete doleva nebo doprava podle toho, z kolika buněk (včetně stavových) se váš braillský řádek skládá. Při posouvání kurzoru VoiceOver se obsah braillského řádku podle potřeby posouvá spolu s kurzorem včetně zalamování na předcházející nebo následující řádek.

Body 7 a 8

VoiceOver indikuje vyvýšením bodů 7 a 8 pozici kurzoru VoiceOver a při úpravách nebo výběru textu také pozici vybraného textu. VoiceOver indikuje také pozici kurzoru pro výběr textu (tzv. „I-profilu“) střídavým aktivováním bodu 8 v braillské buňce před I-profilem a bodu 7 v braillské buňce za ním.

Stavové buňky

Další informace o obsahu obrazovky poskytuje VoiceOver prostřednictvím tří stavových buněk. Počet použitých stavových buněk a jejich umístění na braillském řádku lze nastavit. Můžete například aktivovat použití buňky, která informuje o stavu textu, a umístit ji na levou stranu braillského řádku.

V Utilitě VoiceOver můžete přiřadit příkazy VoiceOver ke klávesám na braillském řádku. Další informace viz Přiřazení příkazů VoiceOver klávesám na braillském řádku.

Má-li váš braillský řádek klávesnici ve stylu Perkins, můžete na ní psát.