macOS High Sierra

Používání braillského panelu

Braillský panel simuluje obnovitelný braillský řádek a umožňuje překládání jazyka na Braillovo písmo.

Braillský panel zobrazuje simulované žluté body Braillova písma; pod nimi se zobrazuje text, který funkce VoiceOver právě předčítá.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Zobrazení a skrytí panelu

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Otevřete Utilitu VoiceOver (při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO-F8), klikněte na kategorii Vizuální prvky, na volbu Braillský panel a poté vyberte volbu aktivující zobrazení panelu.

  Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Automaticky, takže se panel zobrazí při každém připojení obnovitelného braillského řádku k vašemu Macu.

 • Panel můžete zobrazit nebo skrýt pomocí kláves VO-Cmd-F9.

  Tento příkaz umožňuje zapnout nebo vypnout nastavení v Utilitě VoiceOver. Pokud si přejete zobrazit panel při každém připojení řádku, zvolte znovu toto nastavení v Utilitě VoiceOver.

Chcete-li zobrazit nebo skrýt braillský panel, titulkový panel a kurzor VoiceOver, stiskněte klávesy VO-Cmd-F11.

Přesunutí nebo změna velikosti panelu

 1. Stiskněte VO-Shift-F9, dokud neuslyšíte název akce, kterou chcete vykonat.

  Příklad: Slyšíte-li „změna velikosti“, ale chcete braillský panel přesunout, opakujte stisknutí kláves, dokud neuslyšíte „přesun“.

 2. Chcete‑li braillský panel přesunout nebo změnit jeho velikost, stiskněte modifikátor VoiceOveru spolu s klávesami se šipkami.

 3. Po dokončení stiskněte Esc nebo Fn‑Tab.

Když změníte velikost braillského panelu, může na něm být zobrazeno více buněk než na připojeném braillském řádku. V takovém případě jsou buňky, které se nacházejí na připojeném braillském řádku, zobrazeny žlutou barvou, a buňky, které na něm nejsou, bílou barvou.

Braillský panel zobrazuje to, co je na obrazovce, i když ztlumíte řeč.