macOS High Sierra

Nastavení nebo vypnutí sledování kurzoru

Kurzor VoiceOver a zaměření klávesnice jsou standardně nastaveny tak, že jsou synchronizovány – tzn. navzájem se „sledují“ a přesouvají se společně. Tato funkce se nazývá „sledování kurzoru“. Vzájemné sledování můžete nastavit i u kurzoru VoiceOver a ukazatele myši.

V některých případech může být výhodné sledování kurzoru vypnout a používat klávesnici, ukazatel myši a textový ukazatel nezávisle na sobě. Ve Zprávách můžete například přesunout kurzor VoiceOver do části okna se zprávou a poslechnout si příchozí zprávy, zatímco klávesnice zůstane zaměřena na textové pole, do kterého píšete odchozí zprávy.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Zapnutí sledování kurzoru myši

 • Otevřete Utilitu VoiceOver (při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO-F8), klikněte na kategorii Navigace, klikněte na místní nabídku Ukazatel myši a vyberte chování kurzoru myši.

  • Sleduje kurzor VoiceOver

  • Pohybuje kurzorem VoiceOver

Vypnutí sledování kurzoru

 1. Otevřete Utilitu VoiceOver (při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO-F8), klikněte na kategorii Navigace a poté zrušte zaškrtnutí políčka „Synchronizace zaměření klávesnice a kurzoru VoiceOver“.

 2. V místní nabídce „Ukazatel myši“ poté vyberte položku „Ignoruje kurzor VoiceOver“.

Chcete-li při práci dočasně zapnout nebo vypnout sledování kurzoru, stiskněte kombinaci kláves VO-Shift-F3. Tento příkaz nemá vliv na nastavení v Utilitě VoiceOver; příkaz zapnutí nebo vypnutí je platný pouze do dalšího stisknutí této kombinace kláves.

Práce s vypnutým sledováním kurzoru

 • Přesunutí kurzoru VoiceOver na objekt, na který je zaměřena klávesnice: Stiskněte VO-Shift-F4.

 • Přesunutí zaměření klávesnice na pozici kurzoru VoiceOver: Stiskněte VO-Cmd-F4.

 • Přesunutí kurzoru VoiceOver na objekt, na který je zaměřen ukazatel myši: Stiskněte VO-Shift-F5.

 • Přesunutí ukazatele myši na pozici kurzoru VoiceOver: Stiskněte VO-Cmd-F5.