macOS High Sierra

Přizpůsobení webových položek zobrazených na rotoru

Rotor můžete změnit tak, aby na něm byly uvedené pouze položky, které při procházení webových stránek používáte nejčastěji, například odkazy či tabulky.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  1. Otevřete Utilitu VoiceOver (při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO-F8), klikněte na kategorii Web a poté na Webový rotor.

  2. Zaškrtněte políčko u každé položky, kterou má rotor při prohlížení webových stránek obsahovat. Chcete‑li změnit pořadí položek na rotoru, vyberte některou položku a pak stiskněte klávesy Cmd‑šipka nahoru nebo Cmd‑šipka dolů.

Položky přidané na rotor určují, které statistické údaje má VoiceOver při čtení podrobností o webové stránce uvádět. Další informace viz Poslech souhrnných informací o webové stránce.