macOS High Sierra

Poslech informací o průběhu nebo stavu

Nachází-li se kurzor VoiceOver na panelu průběhu nebo ve stavovém textu, VoiceOver ve výchozím nastavení přehraje informace o změnách průběhu či stavu. Při instalaci softwaru se může ozvat například hlášení „Je dokončeno 45 procent instalace“ nebo uslyšíte tikání.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Možnosti textu se stavem můžete upravit při práci s rotorem.

  1. Chcete‑li otevřít rotor podrobností, stiskněte VO‑V.

  2. Opakovaně tiskněte klávesu se šipkou doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte oznámení „při změně stavu“ a aktuální nastavení.

  3. Opakovaně stiskněte šipku nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte název požadovaného nastavení.

  4. Rotor zavřete stisknutím klávesy Esc nebo kombinace kláves Fn‑Tab.

Hlášení můžete vypnout nebo upravit způsob jejich přehrávání na panelu Oznámení v Utilitě VoiceOver.

Pokud používáte přenosné předvolby na počítači, k němuž jste přihlášeni jako host, uloží se změněné nastavení stavu na disk s přenosnými předvolbami a ne do počítače.