macOS High Sierra

Použití pozičního audia

Používáte-li stereofonní sluchátka nebo stereofonní reproduktory, můžete se lépe orientovat podle zvukových vjemů vyvolaných funkcí pozičního audia. Tyto zvukové efekty umožňují snáze určit umístění položek na obrazovce.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Poziční audio je ve výchozím nastavení zapnuto.

  • Chcete-li je vypnout, otevřete Utilitu VoiceOver (při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO-F8), klikněte na kategorii Zvuk a poté vyberte „Zapnout poziční audio“.

Pokud jste v okně předvoleb Zpřístupnění určili, že se má stereofonní zvuk přehrávat jako mono, nebude pozice zvuku funkce VoiceOver slyšitelná.