macOS High Sierra

Použití přenosných předvoleb

Předvolby ve VoiceOveru mohou být přenosné, uložíte-li je na externí jednotku. Své nastavení pak můžete snadno používat na dalších počítačích Mac a mít vždy k dispozici aktuální kopii svého současného nastavení.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Nastavení jednotky přenosných předvoleb

Proveďte tento soubor kroků pro každou externí jednotku, kterou chcete používat.

  1. Vložte jednotku do Macu.

  2. Otevřete Utilitu VoiceOver (stisknutím VO-F8 při zapnutém VoiceOveru) a pak použijte příkaz Soubor > „Nastavit přenosné předvolby“ nebo klikněte na Nastavit v kategorii Obecné.

  3. Ze seznamu externích jednotek vyberte požadovanou jednotku a klikněte na OK.

    VoiceOver vytvoří na jednotce složku VoiceOver.

Používání jednotky přenosných předvoleb

Připojíte-li jednotku s přenosnými předvolbami k Macu, VoiceOver ji rozpozná a dotáže se, zda ji chcete použít. Způsob, jakým VoiceOver používá jednotku s přenosnými předvolbami, závisí na použitém Macu.

  • Používáte-li Mac, kde jste jednotku nastavili: Jakékoli změny, které provedete v předvolbách VoiceOver, budou až do vysunutí jednotky automaticky ukládány na jednotku. Příklad: Pokud zvýšíte rychlost řeči, pak se tato změna okamžitě uloží na jednotku přenosných předvoleb.

  • Používáte-li jiný Mac (jako host): VoiceOver využívá předvolby uložené na jednotce. Jakékoli změny, které provedete v předvolbách VoiceOver, budou až do vysunutí jednotky automaticky ukládány na disk a nikoli do hostitelského počítače. Při příštím použití jednotky v Macu, ve kterém byla nastavena, synchronizuje VoiceOver předvolby v Macu a na jednotce, a to podle toho, kde byly změny předvoleb provedeny naposledy.

Ukončení používání jednotky přenosných předvoleb

  • Po ukončení práce vysuňte jednotku přenosných předvoleb ve Finderu nebo klikněte na Zastavit v kategorii Obecné v Utilitě VoiceOver (v tomto případě nedojde k vysunutí disku).

Rozhodnete-li se nepoužít jednotku s přenosnými předvolbami ve chvíli, kdy vás k tomu VoiceOver vyzve, můžete později otevřít Utilitu VoiceOver a poté kliknout na Spustit v kategorii Obecné. Pokud nejprve určíte, že má být jednotka s přenosnými předvolbami použita vždy, ale později se ji rozhodnete používat jen někdy, smažte soubor předvoleb z jednotky a poté nastavte jednotku přenosných předvoleb znovu.

Máte-li přenosné předvolby uloženy na externí jednotce a vynulujete-li základní nebo všechny předvolby VoiceOveru na svém Macu, musíte jednotku pro přenosné předvolby nastavit znovu.