macOS High Sierra

Navigace pomocí písmen, textu nebo atributů

K navigaci můžete použít vyhledávání písmen, textu nebo atributů textu.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Vyhledávání písmen

Pomocí rychlého hledání můžete rychle přejít na další výskyt libovolného písmene v určitém prvku na obrazovce. Rychlé hledání můžete nastavit otevřením Utility VoiceOver (po spuštění VoiceOveru stiskněte klávesy VO-F8), kliknutím na kategorii Navigace, označením pole „Zapnout rychlé hledání“ a určením vhodné klávesy Cmd.

 • Chcete-li vyhledat následující prvek, který začíná určitým písmenem, stiskněte nastavenou klávesu Cmd a požadované písmeno. Například stiskněte levý Cmd-S.

 • Chcete-li vyhledat předchozí prvek, který začíná určitým písmenem, stiskněte nastavenou klávesu Cmd, klávesu Shift a požadované písmeno. Například stiskněte levý Cmd-Shift-S.

Vyhledávání textu

Zadáte-li frázi na vyhledávacím panelu VoiceOver, můžete přejít na následující výskyt této fráze.

 1. Vyhledávací panel zobrazíte stisknutím VO-F.

 2. Na vyhledávacím panelu zadejte nebo vložte hledaný text a poté stiskněte Return.

  VoiceOver hledá od kurzoru VoiceOver do konce textové oblasti.

  • Chcete-li vyhledat další výskyt textu v okně, stiskněte VO-G.

  • Chcete-li vyhledat předchozí výskyt textu v okně, stiskněte VO-Shift-G.

 3. Předchozí hledání si můžete prohlédnout pomocí šipek nahoru a dolů. Před zopakováním, smazáním nebo zadáním nového hledání stiskněte VO-F.

  • Chcete-li zopakovat předchozí hledání, stiskněte Cmd-A.

  • Chcete-li hledání smazat, stiskněte Cmd-Delete.

Vyhledávání atributu textu

 • K vyhledávání předchozího nebo následujícího výskytu atributu můžete použít následující příkazy:

  Atribut

  Hledat další výskyt

  Hledat předchozí výskyt

  Tučný text

  VO-Cmd-B

  VO-Cmd-Shift-B

  Změna písma

  VO-Cmd-O

  VO-Cmd-Shift-O

  Text se stejným stylem jako aktuální text

  VO-Cmd-S (pokud se nenacházíte v textové oblasti, můžete vyhledat následující položku se stejným stylem pomocí kombinace kláves VO-Cmd-S)

  VO-Cmd-Shift-S (pokud se nenacházíte v textové oblasti, můžete vyhledat následující položku se stejným stylem pomocí kombinace kláves VO-Cmd-Shift-S)

  Změna stylu

  VO-Cmd-C

  VO-Cmd-Shift-C

  Kurzíva

  VO-Cmd-I

  VO-Cmd-Shift-I

  Změna barvy

  VO-Cmd-K

  VO-Cmd-Shift-K

  Podtržený text

  VO-Cmd-U

  VO-Cmd-Shift-U

  Prostý text

  VO-Cmd-P

  VO-Cmd-Shift-P

  Obrázek

  VO-Cmd-G

  VO-Cmd-Shift-G

  Odkaz

  VO-Cmd-L

  VO-Cmd-Shift-L