macOS High Sierra

Dokončení částečně zadaných slov

Začnete-li psát slovo, můžete zobrazit seznam návrhů zakončení tohoto slova.

  1. Napište počáteční znaky slova a pak stiskněte klávesu F5 (nepoužívejte modifikátor VoiceOver). V některých počítačích budete pravděpodobně muset použít kombinaci kláves Fn-F5.

  2. Opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud nezazní správné slovo.

  3. Chcete-li si poslechnout slovo po hláskách, stiskněte kombinaci kláves VO-W-W. Chcete-li si poslechnout slovo foneticky, stiskněte kombinaci kláves VO-W-W-W.

  4. Jakmile zazní slovo, které chcete použít, stiskněte mezerník.

    Vybrané slovo nahradí zadaný text.