macOS High Sierra

Informace o zvukových efektech VoiceOver a jejich ztlumení

VoiceOver ohlašuje události (například otevření okna) a místa (například dosažení okraje) různými zvukovými signály.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  • Chcete-li se seznámit se zvuky, které VoiceOver používá, otevřete nápovědu pro VoiceOver stisknutím VO-H. Poté pomocí kláves se šipkami přejděte na Nápovědu pro Zvuky.

  • Pokud chcete ztlumit zvukové efekty VoiceOveru bez dopadu na zvuk ostatních aplikací, otevřete Utilitu VoiceOver (po spuštění VoiceOveru stiskněte klávesy VO-F8) a klikněte na kategorii Zvuk.

Pokud používáte gesta VoiceOver, ztlumení zvukových efektů není doporučeno. Zvukový efekt prázdného místa je velmi užitečný při určování umístění položek na ploše.