macOS High Sierra

Přiřazení příkazů VoiceOveru ke klávesám na standardní nebo numerické klávesnici

Příkazy VoiceOveru můžete přiřadit ke klávesám na normální nebo číselné klávesnici (je-li k dispozici).

Chcete-li používat výchozí přiřazení kláves, stačí zapnout commandery.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  1. Otevřete Utilitu VoiceOver (při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO-F8), klikněte na kategorii Commandery, klikněte na NumPad nebo Klávesnice a poté zvolený commander zapněte.

  2. Vyberte modifikační klávesu.

    U kláves na číselné klávesnici je modifikační klávesa nepovinná, zatímco u kláves na normální klávesnici ji použít musíte.

  3. Vstupte do tabulky commanderu a poté procházejte sloupec kláves, dokud neuslyšíte klávesu, kterou chcete přizpůsobit. Další informace o interakci s oblastmi najdete v tématu Provádění akcí v oblastech s obsahem a ve skupinách.

  4. Ve sloupci Příkaz klikněte na místní nabídku příkazů, procházejte dostupné příkazy, dokud neuslyšíte ten, který potřebujete, a poté stiskněte klávesu Return.

    Pomocí nabídky Vlastní příkazy můžete gestům přiřadit skripty a sledy úloh Automatoru.

    Okno Utility VoiceOver, v němž je nalevo na bočním panelu vybrána kategorie Commandery a napravo panel NumPad. Nahoře na panelu NumPad je zaškrtnuto políčko Zapnout NumPad Commander. V místní nabídce Modifikátor je vybrána volba Žádný modifikátor. Pod zaškrtávacím políčkem a místní nabídkou je tabulka obsahující dva sloupce: Klávesa NumPadu a Příkaz. Je vybrán druhý řádek – ve sloupci Klávesa NumPadu obsahuje číslo 2 a ve sloupci Příkaz obsahuje položku Posunout dolů. V místní nabídce pod položkou Posunout dolů jsou zobrazeny kategorie příkazů, jako například Obecné; u každé kategorie je šipka pro zobrazení příkazů, které lze přiřadit k aktuální klávese NumPad.

Když je NumPad Commander aktivní, jsou jeho příkazy uvedeny v nabídce Příkazy VoiceOver.