macOS High Sierra

Použití aktivních bodů

Podle potřeby můžete k položce přiřadit aktivní bod a tento bod poté používat pro přechod k položce namísto běžné navigace. Pokud například nastavíte aktivní bod pro tlačítko Nová zpráva na panelu nástrojů Mail, můžete tento bod použít pro okamžitý přechod na dané tlačítko (za předpokladu, že je Mail otevřený).

V případě, že nastavíte aktivní bod u položky, u které se může měnit její stav nebo hodnota, můžete za pomoci aktivního bodu danou položku sledovat bez nutnosti jejího zaměření.

Aplikace umožňuje nastavit až deset aktivních bodů. Používáte-li aktivity VoiceOver, můžete nastavit až deset aktivních bodů pro každou aktivitu.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  • Chcete-li nastavit aktivní bod pro některou položku, stiskněte klávesy VO-Shift-[číslo aktivního bodu]. Pokud je aktivní bod pro některou položku již používán, nová položka nahradí stávající.

  • Chcete-li přeskočit na aktivní bod, stiskněte klávesy VO-[číslo aktivního bodu].

    K dispozici je vám také Výběr aktivních bodů. Zobrazíte jej stisknutím kláves VO-Shift-X.

  • Chcete-li si poslechnout popis aktivního bodu, stiskněte klávesy VO-Cmd-[číslo aktivního bodu].

  • Chcete-li slyšet oznámení o změnách hodnoty v aktivním bodě, stiskněte klávesy VO-Cmd-Shift-[číslo aktivního bodu]. Chcete-li ve VoiceOveru ukončit oznamování změn hodnoty u dané položky, stiskněte stejný příkaz znovu.

  • Chcete-li některý aktivní bod odstranit, přejděte na něj stisknutím kláves VO-[číslo aktivního bodu] a poté stiskněte klávesy VO-Shift-[číslo aktivního bodu].

Pomocí Utility VoiceOver můžete přiřazovat příkazy aktivních bodů ke klávesám a gestům.

Přejdete-li na aktivní bod v tabulce, seznamu nebo webové oblasti, můžete ihned zahájit interakci s těmito položkami (nemusíte tedy zadávat žádný příkaz).

Aktivní body lze používat i spolu s některými mezinárodními klávesnicemi.