macOS High Sierra

Přetažení položek

Položky můžete přetahovat z jednoho místa na druhé. V okamžiku zahájení přetahování položek musí být na obrazovce původní i cílové umístění.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Použití příkazů

 1. Přesuňte kurzor VoiceOver na položku a stisknutím VO-, ji označte jako určenou k přetažení.

  Chcete-li s příkazem použít modifikační klávesu, stiskněte a podržte klávesy VO-,, dokud se nezobrazí nabídka přetažení, a poté vyberte modifikační klávesu ze seznamu.

 2. Přesuňte kurzor VoiceOver na místo, kam chcete označenou položku přetáhnout, a poté označené položky uvolněte pomocí některého z následujících příkazů:

  • Na pozici kurzoru: VO-.

  • Před pozicí kurzoru: VO-<

  • Za pozicí kurzoru: VO->

Pokud jste na začátku operace vybrali modifikátor, VoiceOver při puštění položky použije speciální chování určené modifikátorem. Přetáhnete-li například označený soubor ve Finderu s použitím modifikační klávesy Alt, VoiceOver vytvoří duplikát souboru.

Použití myši

Sledování myši může být zapnuto nebo vypnuto.

 1. Přesuňte kurzor VoiceOver na položku, již chcete přesunout.

  Pokud je sledování myši vypnuto, přesuňte kurzor VoiceOver na cílovou pozici klávesovou zkratkou VO-Cmd-F5.

 2. Stisknutím VO-F5 ověřte, že je myš na požadované položce.

 3. Uzamkněte tlačítko myši stisknutím kombinace kláves VO-Cmd-Shift-mezerník.

 4. Přesuňte kurzor VoiceOver na cílové místo.

  Pokud je sledování myši vypnuto, přesuňte myš na cílovou pozici klávesovou zkratkou VO-Cmd-F5.

 5. Stisknutím VO-F5 ověřte, že je myš na cílovém místě.

 6. Odemkněte tlačítko myši stisknutím kombinace kláves VO-Cmd-Shift-mezerník.

Přetažení na aktivní bod

Pokud jste pomocí kategorie Commandery v Utilitě VoiceOver přiřadili příkazy aktivních bodů „Pustit označenou položku“ ke klávesám nebo gestům, můžete přetáhnout položky na stejný aktivní bod.

 1. Označte položku, kterou chcete přetáhnout, a poté použijte některý z příkazů, které jste přiřadili ke klávese nebo gestu.

  VoiceOver vás vyzve ke stisknutí klávesy s číslem aktivního bodu, který chcete použít jako cíl přetažení, a poté pustí označenou položku za aktivním bodem, před ním nebo na něm.

 2. Po puštění se kurzor VoiceOver vrátí na původní pozici. Stejně postupujte u všech dalších položek, které chcete přetáhnout na daný aktivní bod.

Označená položka zůstává k dispozici pro další přetažení, dokud se nachází na obrazovce a dokud pro přetahování neoznačíte novou položku.