macOS High Sierra

Navigovat v oznámeních

Oznámení se zobrazují v pravém horním rohu obrazovky. V závislosti na nastavení voleb v předvolbách Oznámení se mohou zobrazovat bannery oznámení a upozornění na oznámení.

  • Bannery jsou na obrazovce viditelné jen krátce. Při zobrazení banneru VoiceOver vysloví název aplikace (například Mail) a stručný popis (například vaše jméno a předmět e-mailu), ale kurzor VoiceOveru na oznámení nepřejde.

  • Upozornění na obrazovce zůstávají, dokud neprovedete příslušnou akci. Při zobrazení upozornění VoiceOver vysloví „Upozornění na oznámení“ a jeho kurzor na oznámení automaticky přejde a zůstane na něm, dokud neprovedete nějakou akci nebo nepřejdete jinam.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  • Pohyb v oznámení: Stiskněte VO-šipka doprava nebo VO-šipka doleva. Když uslyšíte název akce, kterou chcete provést (například Zavřít, Odpovědět, Odložit nebo Později), vyberte ji stisknutím VO-mezerník.

    Položku, například e-mailovou zprávu, můžete také otevřít stisknutím kláves VO-Shift-mezerník kdekoli v oznámení.

  • Přechod na upozornění na oznámení: Pokud jste z upozornění na oznámení přešli jinam, aniž byste provedli nějakou akci, můžete se na ně vrátit, když stisknutím kláves VO‑F1‑F1 otevřete Výběr aplikací. Potom opakovaně tiskněte klávesy VO-šipka dolů, dokud neuslyšíte „Oznamovací centrum“, vyberte je stisknutím VO-mezerník, opět opakovaně tiskněte klávesy VO-šipka dolů, dokud neuslyšíte oznámení, které si chcete přečíst, a vyberte je stisknutím VO-mezerník.

Nevyřízená oznámení si můžete prohlédnout v zobrazení Oznámení v oznamovacím centru. Chcete-li otevřít oznamovací centrum, stisknutím VO-M-M přejděte na extra nabídku v řádku nabídek, opakovaně stiskněte kombinaci VO-šipka doprava, dokud se neozve „Oznamovací centrum,“ a potom stiskněte VO-mezerník.