macOS High Sierra

Použít Oznamovací centrum

V Oznamovacím centru můžete na jednom místě získat přehled o svých oblíbených widgetech a  o oznámeních, na která jste dosud nereagovali.

V zobrazení Dnes se mohou v závislosti na zvoleném nastavení zobrazovat například informace o počasí a kurzech akcií, události a připomínky. Můžete je rovněž přizpůsobit tak, že se v něm budou zobrazovat informace z jiných widgetů. V zobrazení Oznámení jsou uvedena oznámení od aplikací a systému.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Zobrazení nebo skrytí Oznamovacího centra

 • Zobrazení oznamovacího centra: Stisknutím VO-M-M přejděte na extra nabídku v řádku nabídek, opakovaně stiskněte kombinaci VO-šipka doprava, dokud se neozve „Oznamovací centrum,“ a potom stiskněte VO-mezerník.

  Chcete-li přepnout mezi zobrazeními Dnes a Oznámení, stiskněte VO-šipka doprava nebo VO-šipka doleva.

 • Skrytí oznamovacího centra: Stiskněte klávesu Esc nebo kombinaci kláves Fn‑Tab.

Navigace do zobrazení Dnes a Oznámení

 • Zobrazení Dnes: Vyberte přepínač stisknutím kláves VO-mezerník, potom stisknutím kláves VO-šipka dolů přejděte do oblasti posuvu widgetů a zahajte interakci s touto oblastí.

  V oblasti se můžete pohybovat pomocí kombinací kláves VO a kláves se šipkami.

 • Zobrazení Oznámení: Vyberte přepínač stisknutím kláves VO-mezerník, potom stisknutím kláves VO-šipka doprava přejděte na tabulku a zahajte s ní interakci.

  Mezi položkami v tabulce se můžete pohybovat pomocí kombinací kláves VO a kláves se šipkami.

Úprava widgetu v zobrazení Dnes

 1. Přejděte na upravitelný widget.

 2. Stisknutím kláves VO-Cmd-mezerník zobrazte nabídku Akce, opakovaně tiskněte VO-šipka dolů, dokud VoiceOver neoznámí „Zobrazit zobrazení úprav“ a potom tuto položku vyberte stisknutím kláves VO-mezerník.

 3. Zahajte interakci s widgetem a podle potřeby do něj přidejte položky nebo je odstraňte. Zahájíte-li například interakci s widgetem Akcie, můžete v něm přidávat a odstraňovat symboly akcií.

 4. Nakonec ukončete interakci s widgetem, stisknutím kláves VO-Cmd-mezerník zobrazte nabídku Akce a vyberte „Zobrazit výchozí zobrazení“.

Odstraňování a přidávání widgetů v zobrazení Dnes

 • Odstraňování widgetů: V zobrazení dnešního dne přejděte dolů, dokud neuslyšíte Úpravy nebo Nový, a poté vyberte tlačítko Úpravy nebo Nový stisknutím kláves VO-mezerník. Stiskněte klávesy VO-šipka dolů a poté můžete zahájit interakci v oblasti posuvu widgetů. U používaných widgetů VoiceOver vždy přečte název tlačítka Odstranit následovaný názvem widgetu. Přejděte na tlačítko Odstranit a potom stiskněte VO-mezerník.

  Odstraněný widget bude přidán do seznamu položek umístěného vpravo od oblasti posuvu widgetů, takže jej v případě potřeby můžete později opět přidat.

 • Přidávání widgetů: V zobrazení dnešního dne přejděte dolů, dokud neuslyšíte Úpravy nebo Nový, a poté vyberte tlačítko Úpravy nebo Nový stisknutím kláves VO-mezerník. Přecházejte mezi položkami, dokud VoiceOver neoznámí „Nové widgety“, a potom zahajte interakci v oblasti nových widgetů. Stisknutím kláves VO-šipka doprava přejděte na tlačítko Přidat pro widget a stiskněte VO-mezerník. Widget bude přidán do zobrazení Dnes úplně nahoru.

Chcete-li změnit pořadí widgetů v zobrazení Dnes, musíte je odstranit a potom znovu přidat. Naposledy přidaný widget se zobrazuje na začátku seznamu – proto je třeba přidávat widgety v opačném pořadí, než se mají zobrazovat.

Stahování widgetů z App Storu

 • V zobrazení dnešního dne přejděte dolů, dokud neuslyšíte Úpravy nebo Nový, a poté vyberte tlačítko Úpravy nebo Nový stisknutím kláves VO-mezerník. Přejděte na tlačítko App Store u dolního okraje zobrazení Dnes a poté stisknutím kláves VO-mezerník otevřete App Store.

  Když vyberete a stáhnete widget, objeví se v zobrazení Dnes.

Změna předvoleb Oznámení

Předvolby Oznámení můžete otevřít přímo v zobrazení Dnes nebo Oznámení a změnit nastavení Nerušit spolu s nastavením pro oznámení aplikací a systému.

 • Přejděte na tlačítko předvoleb Oznámení v pravém dolním rohu zobrazení a potom stiskněte VO-mezerník. Při otevření předvoleb se zavře oznamovací centrum.

V předvolbách Klávesnice můžete vytvořit zkratku pro otevření oznamovacího centra.