macOS High Sierra

Spolupráce s použitím titulkového panelu

Na titulkovém panelu se zobrazuje text vyslovovaný funkcí VoiceOver, což může být užitečné, sdílíte-li svůj Mac s vidomými uživateli.

Na titulkovém panelu se zobrazuje text vyslovovaný funkcí VoiceOver.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Zobrazení nebo skrytí panelu

Proveďte některou z následujících akcí:

  • Otevřete Utilitu VoiceOver (při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO-F8), klikněte na kategorii Vizuální prvky a poté na Titulkový panel.

  • Panel můžete zobrazit nebo skrýt pomocí kláves VO-Cmd-F10.

    Tento příkaz umožňuje v Utilitě VoiceOver zapnout nebo vypnout nastavení titulkového panelu.

Chcete-li zobrazit nebo skrýt titulkový panel, braillský panel a kurzor VoiceOver, stiskněte klávesy VO-Cmd-F11.

Přesunutí nebo změna velikosti panelu

  1. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves VO-Shift-F10, dokud nezazní pokyn požadované akce.

    Uslyšíte-li například oznámení akce „změna velikosti“, ale přitom chcete titulkový panel přesunout, stiskněte uvedenou kombinaci kláves znovu. Teprve teď zazní akce„přesunutí“.

  2. Chcete‑li titulkový panel přesunout nebo změnit jeho velikost, stiskněte modifikátor VoiceOveru spolu s klávesami se šipkami.

  3. Po dokončení stiskněte Esc nebo Fn‑Tab.