macOS High Sierra

Přizpůsobení výslovnosti textu a symbolů

Chcete-li určit, jak má VoiceOver vyslovovat určitý text nebo symboly, můžete pro ně zadat náhrady. Například anglickou větu „8 oh 2 dot eleven b“ můžete nahradit větou „8 zero 2 point one one b“.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  1. Otevřete Utilitu VoiceOver (při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO‑F8), klikněte na kategorii Řeč, potom na Výslovnost a pak na tlačítko Přidat .

  2. Na novém řádku zadejte text, jehož výslovnost chcete přizpůsobit, stisknutím klávesy Tab přejděte do sloupce Náhrada a zadejte, jak má VoiceOver daný text vyslovovat.

    • Pokud chcete určit také aplikaci, v níž má VoiceOver zadanou výslovnost používat, vyberte tuto aplikaci v místní nabídce.

      V nabídce jsou uvedeny otevřené aplikace a příkaz Hledat aplikaci, abyste mohli vybrat i aplikace, které nejsou otevřeny. Chcete-li zadanou výslovnost používat ve všech aplikacích, ponechejte vybranou volbu Všechny aplikace.

    • Pokud mají být ignorována velká písmena, zaškrtněte políčko Ignorovat velikost písmen.

Výslovnost můžete přizpůsobit přiřazením příkazu Přidat výslovnost ke klávese nebo gestu pomocí commanderů. Příkaz zobrazí dialogové okno pro přidání nové výslovnosti do seznamu na panelu Výslovnost.