macOS High Sierra

Změna nastavení hlasu

Hlas, který používá VoiceOver, můžete změnit a nastavit u něj různé parametry jako rychlost a výšku.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  1. Chcete-li si poslechnout první nastavení, stiskněte kombinaci kláves VO-Cmd-Shift‑šipka doprava.

  2. Opakujte stisknutí kombinace VO-Cmd-Shift‑šipka doprava, dokud neuslyšíte nastavení, které chcete upravit.

  3. Chcete-li zvýšit hodnotu nastavení, stiskněte VO-Cmd-Shift‑šipka nahoru. Chcete-li hodnotu snížit, stiskněte VO-Cmd-Shift‑šipka dolů.

    Nová nastavení budou použita pouze u výchozího hlasu.

Chcete‑li upravit nastavení hlasu pro výchozí jazyk a další jazyky, otevřete Utilitu VoiceOver (při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO-F8), klikněte na kategorii Řeč a potom na volbu Hlasy.

Pokud instalujete hlasy, které jsou kompatibilní s vaším systémem macOS, budou nainstalovány do složky /Knihovna/Speech/Voices, kde k nim budou mít přístup všichni uživatelé vašeho Macu.

Pokud používáte přenosné předvolby na počítači, k němuž jste přihlášeni jako host, uloží se změněné nastavení hlasu na disk s přenosnými předvolbami a ne do počítače.