macOS High Sierra

Navigace v nabídkách

Řádek nabídek v horní části obrazovky obsahuje několik nabídek, například nabídku Apple, nabídku aplikace a také stavové nabídky.

Po aktivaci Trackpad Commanderu můžete během navigace v nabídkách používat gesta.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Přechod do řádku nabídek

  • Stiskněte VO-M nebo poklepejte dvěma prsty u horního okraje trackpadu.

Navigace do řádku nabídek

  • Přechod do konkrétní nabídky: Napište první písmeno nabídky Chcete-li například přejít do nabídky Nápověda, stiskněte klávesu „N“.

  • Přechod na stavové nabídky: Stiskněte VO-M-M.

  • Pohyb po nabídkách v oblasti řádku nabídek: Stiskněte VO-šipka doprava nebo VO-šipka doleva. Když se dostanete na konec oblasti, ozve se zvukový signál.

  • Otevření Spotlightu: Stiskněte klávesy Cmd-mezerník.

  • Požadavky na Siri: Stiskněte klávesovou zkratku (uvedenou na panelu Siri v Předvolbách systému). Pokud se Siri v řádku nabídek nezobrazuje, použijte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na Siri a vyberte volbu „Zobrazit Siri v řádku nabídek“.

Používáte-li gesta VoiceOver, můžete navigovat v nabídkách a řádku nabídek tažením prstu na trackpadu. Při přechodu nad prázdným místem uslyšíte zvukový efekt. Pro přechod mezi nabídkami můžete též použít švihnutí doleva nebo doprava.

Navigace v nabídce

  • Chcete-li otevřít libovolnou nabídku, stiskněte VO‑mezerník.

  • K pohybu nabídkami nahoru a dolů použijte klávesy VO-šipka dolů nebo VO-šipka nahoru, případně tažení prstem nahoru či dolů po trackpadu.

  • Chcete-li přejít do podnabídky, stiskněte klávesy VO-šipka doprava nebo švihněte doprava po trackpadu. Chcete-li se vrátit do hlavní nabídky, stiskněte klávesy VO-šipka doleva nebo švihněte doleva po trackpadu.

Zavření nabídky

  • Chcete-li nabídku opustit, aniž byste vybrali některou položku, stiskněte klávesu Esc nebo přejeďte dvěma prsty tam a zpět po trackpadu.

Chcete-li otevřít nabídku zkratek pro položku, stiskněte VO-Shift-M. Můžete také použít přizpůsobené gesto klepnutí na trackpad se stisknutou klávesou Ctrl (toto výchozí přiřazení můžete změnit a přiřadit příkaz k jinému gestu).