macOS High Sierra

Výběr textu

Je-li zapnuto sledování kurzoru, můžete vybírat text pomocí standardních klávesových zkratek systému macOS, gest VoiceOver nebo rychlé navigace.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Použití standardních zkratek systému macOS

 • Výběr znaku vpravo nebo vlevo od ukazatele: Stiskněte Shift-šipka doprava nebo Shift-šipka doleva.

 • Výběr slova vpravo nebo vlevo od ukazatele: Stiskněte Shift-Alt-šipka doprava nebo Shift-Alt-šipka doleva.

 • Výběr textu od kurzoru klávesnice k začátku nebo konci řádku: Stiskněte Shift-Cmd-šipka doprava nebo Shift-Cmd-šipka doleva.

 • Výběr textu od kurzoru klávesnice k začátku nebo konci textové oblasti: Stiskněte Shift-Cmd-šipka nahoru nebo Shift-Cmd-šipka dolů.

Pokud se vám nedaří text vybrat pomocí těchto zkratek, stiskněte VO-Return. Stisknutím modifikátoru VoiceOveru a kláves se šipkami spusťte předčítání textu, který chcete vybrat, a pak stiskněte klávesy VO‑Return znovu. Přečtený text bude vybrán.

Používání gest VoiceOver

 1. Otočením dvou prstů na trackpadu otevřete rotor gest a poté pokračujte v otáčení, dokud neuslyšíte oznámení seznamu Znaky či Slova nebo seznamu Záhlaví, Řádky nebo Statický text.

 2. Chcete-li vybrat text od výchozí pozice k následujícímu prvku na rotoru, roztáhněte prsty od sebe.

  Chcete-li výběr textu zrušit, přibližte prsty k sobě.

Použití rychlé navigace

 1. Stisknutím kombinace šipka doleva-šipka nahoru nebo šipka doprava-šipka nahoru otevřete rotor.

 2. Přejděte na seznam Znaky či Slova nebo na seznam Záhlaví, Řádky či Statický text současným stisknutím kláves se šipkami doprava a nahoru (chcete-li přejít na další seznam) nebo doleva a nahoru (chcete-li přejít na předchozí seznam).

 3. Mezi položkami v seznamu můžete přecházet stisknutím klávesy se šipkou nahoru nebo dolů a následným výběrem položky stisknutím kláves Shift-šipka dolů.

  Chcete-li zrušit výběr položky, stiskněte Shift-šipka nahoru.

Chcete-li vybraný text smazat, stiskněte klávesu Delete. Pokud jste text smazali omylem, zkuste tuto změnu vrátit zpět stisknutím kláves Cmd-Z.