macOS High Sierra

Provedení alternativní akce položky

Některé příkazy v nabídkách mohou při stisknutí modifikační klávesy nabízet alternativní akce.

Alternativní akce mohou nabízet i tlačítka, zaškrtávací políčka a další prvky uživatelského rozhraní. Při přesunutí ukazatele na popisek se například mohou zobrazit další tlačítka. Pokud vývojář aplikace nebo webové stránky předá čtečkám obrazovky informace o těchto typech alternativních položek, VoiceOver jejich přítomnost automaticky oznámí, takže je můžete zobrazit a přejít na ně.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  • Příkazy nabídky: Přesuňte kurzor VoiceOver na příkaz nabídky a poté podržte modifikační klávesu. Pokud je u daného příkazu k této modifikační klávese přiřazena alternativní akce, VoiceOver přečte její název. Chcete-li tuto akci provést, držte dále modifikační klávesu a stiskněte Enter nebo jiné potřebné klávesy.

  • Prvky uživatelského rozhraní: VoiceOver ohlásí existenci alternativních položek. Stisknutím kláves VO-Cmd-mezerník otevřete nabídku Akce a poté vyberte Zobrazit alternativní položky. Chcete-li opět zobrazit výchozí položky, otevřete nabídku Akce stisknutím kláves VO-Cmd-mezerník a poté vyberte Zobrazit výchozí položky.