macOS High Sierra

Navigace, řazení a změna pořadí tabulek

VoiceOver nabízí několik způsobů navigace v tabulkách po řádcích a sloupcích. Všechny sloupce lze také seřadit nebo jednotlivě změnit jejich pořadí.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Pohyb v řádcích

 • Záhlaví řádku přehrajete stisknutím kláves VO-R.

 • Řádek můžete přehrát od kurzoru VoiceOver do konce řádku stisknutím kláves VO-R-R.

VoiceOver může při pohybu po řádku v tabulce předčítat text záhlaví, což může být výhodné pro rozpoznání typu obsahu v jednotlivých buňkách řádku. Tuto možnost nastavíte otevřením Utility VoiceOver (při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO-F8), kliknutím na kategorii Podrobnost a poté na Oznámení.

Pohyb ve sloupcích

 • Záhlaví sloupce přehrajete stisknutím kláves VO-C.

 • Sloupec můžete přehrát od kurzoru VoiceOver do konce sloupce stisknutím kláves VO-C-C.

 • Nahoru nebo dolů ve sloupci se můžete pohybovat pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů.

Prázdné sloupce, přes které přejdete pomocí kurzorových kláves, VoiceOver nehlásí, nenastavíte-li pro tabulky vysokou úroveň podrobností. Další informace viz Přizpůsobení úrovně podrobností pro řeč nebo Braillovo písmo.

Řazení sloupců

 1. Stisknutím kláves VO-| přejděte na tlačítko řazení v záhlaví sloupce a stiskněte klávesy VO-mezerník.

  Pokud tabulka obsahuje i záhlaví řádků, po stisknutí VO-| se zobrazí nabídka, v níž můžete vybrat záhlaví sloupců nebo řádků. Opakovaně tiskněte klávesy VO-šipka doprava, dokud neuslyšíte požadované záhlaví, a poté přejděte na řadicí tlačítko v tomto záhlaví stisknutím mezerníku.

  Můžete rovněž přejít na jiné sloupce a seřadit tabulku podle nich.

 2. Po seřazení sloupců stiskněte klávesy VO-|.

Změna pořadí sloupců

 1. Přejděte ke sloupci, který chcete přesunout, a stisknutím kláves VO-| přejděte na záhlaví sloupce.

 2. Stisknutím VO-, označte sloupec ke změně pořadí.

 3. Přejděte na záhlaví sloupce, před který chcete označený sloupec přemístit, a poté jej přesuňte stisknutím VO-<.

 4. Po nastavení požadovaného pořadí sloupců stiskněte VO-|.

V zobrazení obrysu můžete přejít na nadřízenou úroveň aktuální buňky stisknutím kláves VO-Cmd-\.