macOS High Sierra

Navigace pomocí rotoru

Při práci v aplikaci nebo při prohlížení webové stránky můžete pomocí rotoru přejít přímo na určitou položku v okně aplikace nebo na stránce. Můžete například přejít na e‑mailovou zprávu v Mailu, na nadpis webové stránky nebo na odkaz.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

 1. Stisknutím kláves VO‑U otevřete rotor.

 2. Opakovaným stisknutím šipek doprava a doleva navigujte v seznamech, dokud neuslyšíte název požadovaného seznamu, například Místa pro okna nebo Nadpisy.

  V závislosti na tom, v jaké aplikaci jste, můžete slyšet Výběr obsahu. Výběr obsahu umožňuje rychlý přístup k seznamům obsahu v aplikaci. V Mailu například Výběr obsahu vypíše zprávy zobrazené v seznamu zpráv. V zobrazení týdne v Kalendáři zobrazuje počet událostí pro jednotlivé dny.

 3. Položkami v seznamu navigujte šipkami nahoru nebo dolů, dokud nenajdete požadovanou položku.

  • Ve většině seznamů můžete zadáním několika písmen zúžit seznam pouze na položky obsahující zadaná písmena. V seznamu nadpisů můžete zadáním úrovně nadpisu (například 3) omezit seznam pouze na nadpisy požadované úrovně.

   Chcete‑li znovu zobrazit všechny položky v seznamu, stiskněte klávesu Delete.

  • Chcete‑li si nechat přečíst případnou značku nápovědy pro položku, stiskněte kombinaci VO‑Shift‑H.

  • Chcete-li si nechat přečíst případnou internetovou adresu položky, stiskněte kombinaci VO-Shift-U.

  • Pokud nenajdete požadovanou položku, můžete rotor zavřít bez provedení výběru klávesou Esc nebo kombinací kláves Fn‑tabulátor.

 4. Chcete‑li některou položku vybrat a přejít na ni, stiskněte Return nebo mezerník.

  Rotor se zavře.

Pomocí voleb v Utilitě VoiceOver můžete přizpůsobit položky, které se při prohlížení webových stránek zobrazují v rotoru. Další informace viz Panel Webový rotor v kategorii Web.

Pokud používáte gesta VoiceOver, můžete použít nastavení rotoru pomocí gest.