macOS High Sierra

Přesouvání a změna velikosti oken a objektů

Okna a některé objekty v aplikacích, jako jsou například obrázky nebo textová pole, můžete přesouvat nebo měnit jejich velikost.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Přesun

 1. Přejděte na položku, kterou chcete přesunout, a poté stiskněte VO-` (v případě okna) nebo VO-Cmd-` (v případě objektu).

  Pokud danou položku nelze přesunout, funkce VoiceOver vás o tom informuje.

 2. Okno nebo objekt lze přesunout některým z následujících způsobů:

  • Nahoru, dolů, doleva nebo doprava: Stiskněte klávesy se šipkami.

  • Úhlopříčně: Stiskněte modifikátor VO spolu s klávesou se šipkou nahoru nebo dolů a klávesou se šipkou doleva nebo doprava. Příklad: Přesunutí okna diagonálním směrem do pravého horního rohu provedete stisknutím kombinace kláves VO-šipka vpravo-šipka nahoru.

 3. Přesouvání okna nebo objektu ukončíte stisknutím Esc nebo Fn‑Tab.

  Až do ukončení přesunu prvku nelze používat jiné příkazy VoiceOver.

K rychlému přesouvání oken a objektů po obrazovce lze používat také některé číselné klávesy: přesun do horní části (doleva, doprostřed nebo doprava) lze provést pomocí kláves 1, 2 a 3, přesun do střední části (doleva, doprostřed nebo doprava) pomocí kláves 4, 5 a 6 a přesun do dolní části (doleva, doprostřed nebo doprava) pomocí kláves 7, 8 a 9.

Změna velikosti

 1. Přejděte k položce, jejíž velikost chcete upravit, a stiskněte kombinaci kláves VO-~ (v případě okna) nebo VO-Cmd-~ (v případě objektu).

  Pokud velikost dané položky změnit nelze, funkce VoiceOver vás o tom informuje.

 2. Z nabídky Změnit velikost, která se zobrazí, vyberte příkaz Změnit velikost > Změnit velikost a přesunout na mřížku nebo Změnit velikost a přesunout do oddílu.

 3. Přejděte do podnabídky, kde můžete vybrat změnu velikosti posunutím okraje nebo rohu, změnu velikosti a přesunutí do určité oblasti mřížky, například do levého horního rohu, nebo změnu velikosti a přesunutí do určité sekce, například do dolní poloviny.

 4. Změňte velikost položky.

  • Chcete-li změnit velikost okraje použijte kombinaci VO-klávesa se šipkou (například můžete zvětšit okno nebo objekt posunutím pravého okraje pomocí kombinace VO-šipka doprava).

  • Chcete-li změnit velikost posunutím rohu nebo úchytu, použijte kombinaci VO-dvě klávesy se šipkami (například můžete zvětšit okno posunutím pravého horního rohu pomocí kláves VO-šipka doprava-šipka nahoru).

 5. Změnu velikosti okna nebo objektu ukončíte stisknutím Esc nebo Fn‑Tab.

  Až do ukončení změny velikosti prvku nelze používat jiné příkazy VoiceOver.