macOS High Sierra

Poslech zadávaného textu při psaní

VoiceOver může vyslovovat text, který píšete (tato funkce se označuje jako „odezva psaní“).

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  1. Chcete‑li otevřít rotor podrobností, stiskněte VO‑V.

  2. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte oznámení „odezva psaní“ a aktuální nastavení.

  3. Opakovaně stiskněte šipku nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte název požadovaného nastavení.

  4. Rotor zavřete stisknutím klávesy Esc nebo kombinace kláves Fn‑Tab.

Volby pro odezvu psaní můžete nastavit také v Utilitě VoiceOver na panelu Text v kategorii Podrobnost. Utilitu VoiceOver otevřete při zapnutém VoiceOveru stisknutím kláves VO-F8.

Pokud chcete VoiceOver nastavit tak, aby oznamoval stisknutí klávesy Caps Lock nebo modifikační klávesy, otevřete Utilitu VoiceOver a klikněte na Oznámení.

Pokud používáte přenosné předvolby na počítači, k němuž jste přihlášeni jako host, uloží se změněné nastavení pro psaní na disk s přenosnými předvolbami a ne do počítače.