macOS High Sierra

Pozastavení nebo ztlumení řeči

VoiceOver můžete v době, kdy mluví, pozastavit nebo zcela ztlumit.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  • Pozastavení nebo pokračování v řeči: Řeč lze ovládat několika způsoby:

    • Stiskněte klávesu Ctrl.

    • Pokud máte jako modifikátor VoiceOveru nastavenou klávesu Caps Lock, stiskněte ji.

    • Po aktivaci Trackpad Commanderu klepněte dvěma prsty na trackpad.

  • Ztlumení řeči: Hlasitost řeči funkce VoiceOver můžete měnit až do úplného ztlumení tak, že nejprve několikrát stisknete klávesy VO‑Cmd‑Shift‑šipka doprava, dokud neuslyšíte oznámení Hlasitost, a poté opakovaně stisknete klávesy VO‑Cmd‑Shift‑šipka dolů.

    Případně otevřete Utilitu VoiceOver (při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO-F8), klikněte na kategorii Řeč, poté na Hlas a nakonec označte pole.

Pokud přesunete kurzor VoiceOver po pozastavení čtení, VoiceOver začne číst od položky, na níž se právě nachází kurzor VoiceOveru.