macOS High Sierra

Poslech interpunkce

U funkce VoiceOver můžete změnit míru vyslovování interpunkce.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  1. Chcete‑li otevřít rotor podrobností, stiskněte VO‑V.

  2. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte oznámení „interpunkce“ a aktuální nastavení.

  3. Opakovaně stiskněte šipku nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte název požadovaného nastavení, například Veškerá nebo Žádná.

  4. Rotor zavřete stisknutím klávesy Esc nebo kombinace kláves Fn‑Tab.

Volby pro interpunkci můžete nastavit také v Utilitě VoiceOver na panelu Text v kategorii Podrobnost. Utilitu VoiceOver otevřete při zapnutém VoiceOveru stisknutím kláves VO-F8.

Pokud používáte přenosné předvolby na počítači, k němuž jste přihlášeni jako host, uloží se změněné nastavení interpunkce na disk s přenosnými předvolbami a ne do počítače.