macOS High Sierra

Používání tlačítek, zaškrtávacích políček a dalších ovládacích prvků

Před použitím tlačítka, označením okna nebo využitím jiného prvku rozhraní si ověřte, na co se zaměřuje klávesnice a kde se nachází kurzor VoiceOver. Další informace viz Poslech informací o aktuálním výběru.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  • Označení nebo zrušení označení pole nebo jiného ovládacího prvku: Stiskněte VO-mezerník nebo na prvek poklepejte. Je-li zapnuta rychlá navigace, stiskněte kombinaci kláves šipka nahoru-šipka dolů.

  • Přidržení tlačítka pod kurzorem VoiceOver: Stiskněte a podržte VO-mezerník. Chcete-li tlačítko uvolnit, mezerník opět pusťte.

  • Otevření místní nabídky: Stiskněte VO-mezerník nebo poklepejte na trackpad. Je-li zapnuta rychlá navigace, stiskněte kombinaci kláves šipka nahoru-šipka dolů.

  • Posunutí jezdce, příčky nebo krokovače: Začněte s manipulací s ovládacím prvkem (stiskněte klávesy VO-Shift-šipku dolů nebo švihněte dvěma prsty doprava po trackpadu). Poté můžete nastavení zvýšit nebo snížit (pomocí kláves VO a kláves se šipkami nebo švihnutím jedním prstem nahoru či dolů po trackpadu). Po dosažení vhodných hodnot ukončete manipulaci s ovládacím prvkem (stiskněte klávesu VO-Shift-šipka nahoru nebo švihněte dvěma prsty doleva po trackpadu).