macOS High Sierra

Navigace ve Finderu

Pomocí příkazů a gest VoiceOveru můžete otevírat okna Finderu, pohybovat se v nich a používat zkratky Finderu pro práci se soubory a složkami.

Před zahájením akce zkontrolujte, zda je zaměření klávesnice synchronizováno s kurzorem VoiceOver. Další informace viz Nastavení nebo vypnutí sledování kurzoru.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Otevření okna ve Finderu

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Přejděte do Docku stisknutím kláves VO-D nebo poklepáním u dolního okraje trackpadu. Přejděte do Finderu, což je první položka v Docku. Pokud je okno Finderu již otevřené, stiskněte Return.

 • Přejděte na řádek nabídek stisknutím kláves VO-M nebo dvojím klepnutím u horního okraje trackpadu a pomocí šipky doprava přejděte do nabídky Finderu.

 • Otevřete Výběr aplikací stisknutím VO-F1-F1 nebo poklepáním u levého okraje trackpadu. Ve Výběru aplikací vyberte Finder.

  Můžete také použít klávesovou zkratku systému macOS: stiskněte a držte klávesu Cmd a přitom opakovaně tiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Finder“.

Navigace v okně Finderu

 1. Opakovaným stisknutím kombinace kláves VO‑šipka vpravo nebo VO‑šipka vlevo procházejte okno Finderu, dokud nezazní oznámení „panel nástrojů“. Potom můžete pracovat s panelem nástrojů.

 2. Na panelu nástrojů opakovaně stiskněte klávesy VO-šipka vpravo, dokud nezazní oznámení „skupina přepínačů zobrazení“, a poté proveďte požadovanou akci s tímto prvkem. Opakovaně tiskněte klávesy VO-šipka vpravo, dokud neuslyšíte název zobrazení, které chcete použít (např. Ikony nebo Seznam).

 3. Po výběru zobrazení ukončete interakci se skupinou přepínačů zobrazení a panelem nástrojů. Poté opakovaným stisknutím kláves VO-šipka vpravo procházejte položky v okně, dokud neuslyšíte „boční panel“.

 4. Zahajte interakci s bočním panelem a poté procházejte seznam položek bočního panelu pomocí kláves VO-šipka dolů. Jakmile zazní oznámení o požadované položce, přeskočte na ni v prohlížeči zobrazení stisknutím kláves VO-J. V prohlížeči pak můžete zahájit práci s položkou.

  Používáte-li gesta VoiceOver, položte prst na trackpad a stiskněte klávesu Ctrl.

 5. Přejděte na požadovanou položku a otevřete ji způsobem odpovídajícím zobrazení, v němž se právě nacházíte:

  • Ikonové zobrazení: Pomocí kláves se šipkami přejděte na požadovanou položku.

  • Seznamové zobrazení: Řádky seznamu procházejte směrem dolů opakovaným stisknutím kombinace kláves VO-šipka dolů. Složku lze rozbalit, resp. sbalit stisknutím kombinace kláves VO-\. Chcete-li pomocí kurzoru VoiceOver projít řádek a poslechnout si informace o některé položce, stiskněte kombinaci kláves VO-šipka vpravo. Jinou možností je aktivovat přečtení celého řádku stisknutím kombinace kláves VO-R.

  • Sloupcové zobrazení: Pomocí klávesy šipka dolů postupujte v seznamu směrem dolů, dokud nenajdete požadovanou složku nebo soubor. Chcete-li přejít do podsložky, stiskněte klávesu šipka vpravo.

  • Zobrazení Cover Flow: Chcete-li procházet položky v horní části a zároveň s tím automaticky procházet odpovídající řádky v seznamu v dolní části, stiskněte klávesu šipka vlevo nebo šipka vpravo.

 6. Jakmile naleznete požadovaný soubor nebo složku, můžete je otevřít pomocí klávesové zkratky Finderu Cmd-O nebo Cmd-šipka dolů.

  Pokud vyberete zástupce nebo soubor, k jehož otevření nemáte oprávnění, funkce VoiceOver vás na to upozorní.

Použití klávesových zkratek Finderu

 • Chcete-li otevřít vybranou položku, stiskněte kombinaci kláves Cmd-O nebo Cmd-šipka dolů.

 • Chcete-li přejít k nadřazené položce vybrané položky (například do složky obsahující aktuálně vybranou podsložku), stiskněte Cmd-šipka nahoru.

 • Chcete-li přidat vybranou položku na boční panel Finderu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl-Cmd-T.

 • Chcete-li přidat vybranou položku do Docku, stiskněte kombinaci kláves Ctrl-Shift-Cmd-T.

V okně Finderu dočasně skrýt panel nástrojů a boční panel, čímž si dočasně zjednodušíte navigaci. Panel nástrojů můžete skrýt (resp. znovu zobrazit) pomocí kombinace kláves Alt-Cmd-T. Boční panel nástrojů můžete skrýt (resp. znovu zobrazit) pomocí kombinace kláves Alt-Cmd-S.