macOS High Sierra

Použití nabídky nápovědy VoiceOver

Nabídku Nápověda pro VoiceOver můžete použít pro rychlý přístup k informacím o používání funkce VoiceOver, například k nápovědě pro klávesnici a zvuk. Také můžete zobrazit seznam příkazů VoiceOver, které lze použít pro položku v kurzoru VoiceOver, a vybrat některý z nich.

Nabídka nápovědy pro VoiceOver má podobu panelu, který po řadě shora dolů obsahuje následující položky: Nápověda online, Nápověda pro příkazy, Nápověda pro klávesnici, Nápověda pro zvuky, Rychlokurz a Průvodce. Vpravo od každé položky se nachází příkaz VoiceOveru, jímž položku zobrazíte, nebo šipka, která umožňuje přístup k podnabídce.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

 1. Při zapnutém VoiceOveru zobrazíte nabídku nápovědy pro VoiceOver stisknutím kláves VO-H.

  Velikost písma zvětšíte či zmenšíte klávesami } nebo {.

 2. K navigaci v nabídce a podnabídkách použijte klávesy se šipkami.

  • Pokud znáte název položky nabídky, zadáním několika písmen názvu omezíte nabídku pouze na položky obsahující zadaná písmena. Chcete-li v seznamu následně znovu zobrazit všechny položky, stiskněte klávesu Delete.

  • Při vstupu do podnabídky uslyšíte, kolik položek obsahuje.

  • Je-li k položce nabídky přiřazena klávesová zkratka, bude oznámena spolu s názvem položky. Příkaz pro otevření nabídky Příkazy je například VO-H-H.

 3. Chcete-li některou položku nabídky vybrat, stiskněte mezerník nebo Return.

  Chcete-li nabídku nápovědy VoiceOver zavřít bez provedení výběru, stiskněte Esc nebo Fn‑tabulátor.