macOS High Sierra

Změna výchozího chování funkčních kláves

Podle výchozího nastavení je třeba společně s funkční klávesou příkazů VoiceOver stisknout také klávesu Fn. Toto výchozí chování můžete změnit tak, abyste při zadávání příkazů VoiceOver klávesu Fn tisknout nemuseli.

  1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému, klikněte na panel Klávesnice a poté na kartu Klávesnice.

  2. Zaškrtněte volnu „Použít klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy“.

Na některých klávesnicích jsou samostatné klávesy Home, End, Page Up a Page Down. Ty jsou důležité pro navigaci VoiceOver. Pokud máte klávesnici bez těchto kláves, používejte pro příslušné akce kombinace kláves se šipkami a klávesy Fn.