macOS High Sierra

Získání nápovědy ke klávesám, zkratkám a gestům

Pomocí nápovědy pro klávesnici si můžete rychle poslechnout příkazy VoiceOver pro libovolné klávesy. Příklad: stiskněte Ctrl-Alt-D, uslyšíte „Ctrl-Alt-D Přejít do Docku Kurzor VoiceOver přejde do Docku“.

Nápovědu pro klávesnici můžete používat v kombinaci s commandery, obnovitelnými braillskými řádky a gesty pro VoiceOver. Pokud používáte nápovědu pro klávesnici, nemůžete klávesnici, braillský řádek ani trackpad použít pro jiné úlohy.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Spusťte nápovědu pro klávesnici stisknutím kláves VO-K a proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li si poslechnout název klávesnice nebo braillské klávesy: Stiskněte klávesu.

  • Poslechnutí příkazu VoiceOver přiřazeného ke klávese: Stiskněte Ctrl-Alt nebo Caps Lock a zároveň požadovanou klávesu.

  • Poslechnutí názvu a příkazu VoiceOver přiřazeného ke gestu: Použijte gesto.

  • Poslechnutí alternativních funkcí pro klávesu nebo gesto: Stiskněte Ctrl-Alt nebo Caps Lock spolu s modifikační klávesou (např. Shift) a poté stiskněte klávesu a uslyšíte její alternativní funkce, pokud nějaké má.

Chcete-li nápovědu pro klávesnici ukončit, stiskněte VO‑K, Esc nebo Fn‑tabulátor.

Máte-li potíže s používáním standardní klávesnice QWERTY, použijte rozložení Dvorak, které optimalizuje umístění kláves pro snadné použití.