macOS High Sierra

Vyhledávací příkazy

Pomocí těchto příkazů můžete například hledat atributy textu, grafické prvky, ovládací prvky a další položky v textových dokumentech a na webových stránkách. VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Poznámka: Je‑li zapnutý VoiceOver, můžete příkazy VoiceOveru kromě funkčních kláves (F1 až F12) zadávat také pomocí kombinace: klávesa Fn, modifikátor VoiceOveru a klávesa s číslem. Utilitu VoiceOver můžete spustit například stisknutím kombinace Ctrl-Alt-Fn-8 (namísto Ctrl-Alt-F8).

Pokud používáte funkční klávesy (F1 až F12), je možné, že při stisknutí funkční klávesy budete muset zároveň přidržet klávesu Fn. To závisí na nastavení chování funkčních kláves v předvolbách Klávesnice.

Hledat

VO-F

Otevřít nabídku hledání příkazů

VO-Shift-F

Hledat další hledaný text

VO-G

Hledat předchozí hledaný text

VO-Shift-G

Hledat další seznam

VO-Cmd-X

Hledat předchozí seznam

VO-Cmd-Shift-X

Hledat další tučný text

VO-Cmd-B

Hledat předchozí tučný text

VO-Cmd-Shift-B

Hledat další změnu stylu

VO-Cmd-C

Hledat předchozí změnu stylu

VO-Cmd-Shift-C

Hledat další kurzívu

VO-Cmd-I

Hledat předchozí kurzívu

VO-Cmd-Shift-I

Hledat další změnu barvy

VO-Cmd-K

Hledat předchozí změnu barvy

VO-Cmd-Shift-K

Hledat další změnu písma

VO-Cmd-O

Hledat předchozí změnu písma

VO-Cmd-Shift-O

Hledat další tabulku

VO-Cmd-T

Hledat předchozí tabulku

VO-Cmd-Shift-T

Hledat další podtržený text

VO-Cmd-U

Hledat předchozí podtržený text

VO-Cmd-Shift-U

Hledat další ovládací prvek

VO-Cmd-J

Hledat předchozí ovládací prvek

VO-Cmd-Shift-J

Hledat další odlišnou položku

VO-Cmd-D

Hledat předchozí odlišnou položku

VO-Cmd-Shift-D

Hledat další položku stejného typu jako aktuální položka

VO-Cmd-S

Hledat předchozí položku stejného typu jako aktuální položka

VO-Cmd-Shift-S

Hledat další grafický prvek

VO-Cmd-G

Hledat předchozí grafický prvek

VO-Cmd-Shift-G

Hledat další nadpis

VO-Cmd-H

Hledat předchozí nadpis

VO-Cmd-Shift-H

Hledat další odkaz

VO-Cmd-L

Hledat předchozí odkaz

VO-Cmd-Shift-L

Hledat další nadpis stejné úrovně

VO-Cmd-M

Hledat předchozí nadpis stejné úrovně

VO-Cmd-Shift-M

Hledat další prostý text

VO-Cmd-P

Hledat předchozí prostý text

VO-Cmd-Shift-P

Hledat další navštívený odkaz

VO-Cmd-V

Hledat předchozí navštívený odkaz

VO-Cmd-Shift-V

Hledat další chybu v pravopisu

VO-Cmd-E

Hledat předchozí chybu v pravopisu

VO-Cmd-Shift-E

Hledat další blokovou citaci

VO-Cmd-Q

Hledat předchozí blokovou citaci

VO-Cmd-Shift-Q

Hledat další blokovou citaci stejné úrovně

VO-Cmd-W

Hledat předchozí blokovou citaci stejné úrovně

VO-Cmd-Shift-W