macOS High Sierra

Interaktivní příkazy

Tyto příkazy použijte k interakci s položkami na obrazovce. VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Poznámka: Je‑li zapnutý VoiceOver, můžete příkazy VoiceOveru kromě funkčních kláves (F1 až F12) zadávat také pomocí kombinace: klávesa Fn, modifikátor VoiceOveru a klávesa s číslem. Utilitu VoiceOver můžete spustit například stisknutím kombinace Ctrl‑Alt‑Fn‑8 (namísto Ctrl‑Alt‑F8).

Pokud používáte funkční klávesy (F1 až F12), je možné, že při stisknutí funkční klávesy budete muset zároveň přidržet klávesu Fn. To závisí na nastavení chování funkčních kláves v předvolbách Klávesnice.

Zahájení interakce s položkou

VO-Shift-šipka dolů

Ukončení interakce s položkou

VO-Shift-šipka nahoru

Navigace bez automatické interakce se skupinou nebo webovými stránkami

VO‑Shift‑šipka doleva nebo šipka doprava

Je‑li zapnuta rychlá navigace, stiskněte klávesy Shift-šipka doprava nebo šipka doleva.

Provedení výchozí akce s položkou na pozici kurzoru VoiceOver

VO-mezerník

Kliknutí myší

VO-Shift-mezerník

Dvojí kliknutí myší

VO-Shift-mezerník-mezerník

Zahájení výběru více položek ze seznamu nebo z tabulky a výběr jednotlivých položek

VO-Cmd-Return

Chcete-li ukončit výběr více položek, vyjmout nebo zkopírovat vybrané položky, stiskněte Esc nebo Fn‑Tab nebo ukončete interakci se seznamem či tabulkou, ve které se položky nacházejí.

Chycení myší a pohyb nahoru a dolů (při přetahování položky z jednoho místa na druhé)

VO-Cmd-Shift-mezerník

Výběr položky v nabídce nebo v seznamu

VO-Return

Otevření nebo zavření rozbalovacího trojúhelníčku

VO-\

Popis obrázku nebo fotografie

VoiceOver reprodukuje textový popis obrázků (i když k obrázku nejsou připojeny žádné anotace). Poskytne také popis objektů na fotografiích, například strom, pes nebo čtyři smějící se tváře.

VO-Shift-L

Přečtení záhlaví řádku v tabulce

VO-R

Přečtení obsahu řádku tabulky od místa, kde se nachází kurzor VoiceOver, do konce řádku

VO-R-R

Přečtení záhlaví sloupce v tabulce

VO-C

Přečtení obsahu sloupce tabulky od místa, kde se nachází kurzor VoiceOver, do konce sloupce

VO-C-C

Přečtení čísla řádku nebo sloupce v tabulce

VO-Shift-T

Přečtení počtu sloupců a řádků (rozměry) v tabulce

VO-Shift-T-T

Interakce s posuvníky

VO-Shift-S

Poté použijte klávesy se šipkami a posouvejte nahoru nebo dolů či ze strany na stranu. Chcete-li posouvat po jednotlivých stránkách ve svislém směru, použijte klávesy Page Up a Page Down. Chcete-li posouvat po jednotlivých stránkách ve vodorovném směru, použijte klávesy Page Up a Page Down.

Změna velikosti okna

VO-~

Z nabídky vyberte příkaz Změnit velikost > Změnit velikost a přesunout na mřížku nebo Změnit velikost a přesunout do oddílu. Poté přejděte do podnabídky, kde můžete vybrat změnu velikosti posunutím okraje nebo rohu, změnu velikosti a přesunutí do určité oblasti mřížky, například do levého horního rohu, nebo změnu velikosti a přesunutí do určité sekce, například do dolní poloviny.

Chcete-li změnit velikost okraje, použijte kombinaci VO-klávesa se šipkou (například můžete zvětšit okno posunutím pravého okraje pomocí kombinace VO-šipka doprava).

Chcete-li změnit velikost posunutím rohu, použijte kombinaci klávesy VO a dvou kláves se šipkami (například můžete zvětšit okno posunutím pravého horního rohu pomocí kombinace VO-šipka doprava-šipka nahoru).

Přesunutí okna

VO-`

Poté použijte kombinaci VO-klávesa se šipkou (například pomocí kombinace VO-šipka doleva přesunete okno doleva). Chcete-li okno přesunout po úhlopříčce, použijte kombinaci klávesy VO a dvou kláves se šipkou. (například stisknutím kombinace VO-šipka doleva-šipka nahoru přesunete okno diagonálně doleva nahoru).

Změna velikosti objektu

VO-Cmd-~

Z nabídky vyberte příkaz Změnit velikost > Změnit velikost a přesunout na mřížku nebo Změnit velikost a přesunout do oddílu. Poté přejděte do podnabídky, kde můžete vybrat změnu velikosti posunutím okraje nebo úchytu, změnu velikosti a přesunutí do určité oblasti mřížky, například do levého horního rohu, nebo změnu velikosti a přesunutí do určité sekce, například do dolní poloviny.

Chcete-li změnit velikost okraje, použijte kombinaci VO-klávesa se šipkou (například můžete objekt zvětšit posunutím pravého okraje pomocí kombinace VO-šipka doprava).

Chcete-li změnit velikost úchytu, použijte kombinaci klávesy VO a dvou kláves se šipkou (například můžete objekt zvětšit posunutím pravého horního rohu pomocí kombinace VO-šipka doprava-šipka nahoru).

Přesunutí objektu

VO-Cmd-`

Poté použijte kombinaci VO-klávesa se šipkou (například pomocí kombinace VO-šipka doleva přesunete objekt doleva). Chcete-li objekt přesunout po úhlopříčce, použijte kombinaci klávesy VO a dvou kláves se šipkou (například stisknutím kombinace VO-šipka doleva-šipka nahoru přesunete okno diagonálně doleva nahoru).

Ukončení posouvání nebo změny velikosti

Esc nebo Fn‑Tab

Vytvoření vlastního štítku

VO-/

Zavření aktuálního okna nebo vybrané plochy v zobrazení Mission Control

VO-Cmd-Esc

Otevření nabídky Akce

VO-Cmd-mezerník

Otevření Výběru aktivity (tento příkaz funguje jen v aplikaci nebo na webu, pro který jste vytvořili aktivitu)

VO‑X

Přepnutí na předchozí aktivitu

VO‑X‑X