macOS High Sierra

Textové příkazy

Tyto příkazy použijte například ke čtení a úpravě textu a tabulek. Pro použití většiny těchto příkazů musí být kurzor v textu uvnitř textové oblasti. VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Poznámka: Je‑li zapnutý VoiceOver, můžete příkazy VoiceOveru kromě funkčních kláves (F1 až F12) zadávat také pomocí kombinace: klávesa Fn, modifikátor VoiceOveru a klávesa s číslem. Utilitu VoiceOver můžete spustit například stisknutím kombinace Ctrl-Alt-Fn-8 (namísto Ctrl-Alt-F8).

Pokud používáte funkční klávesy (F1 až F12), je možné, že při stisknutí funkční klávesy budete muset zároveň přidržet klávesu Fn. To závisí na nastavení chování funkčních kláves v předvolbách Klávesnice.

Přečíst obsah na pozici kurzoru VoiceOver

VO-A

Vybrat veškerý text na pozici kurzoru VoiceOver

VO-Shift-A

Zahájit a ukončit výběr textu v textovém poli (musí být zapnuto sledování výběru textu)

VO-Return

Číst textové atributy

VO-T

Přeskočit v textu na aktivní bod

VO-[číslo aktivního bodu]

Příklad: VO-1 nebo VO-9.

Přečíst odstavec na pozici kurzoru VoiceOver

VO-P

Přečíst následující odstavec

VO-Shift-Page Down

Přečíst předchozí odstavec

VO-Shift-Page Up

Přečíst větu v kurzoru VoiceOver

VO-S

Čtení další věty

VO-Cmd-Page Down

Přečíst předchozí větu

VO-Cmd-Page Up

Přečíst řádek na pozici kurzoru VoiceOver

VO-L

Přečíst následující řádek

VO-šipka dolů

Přečíst předchozí řádek

VO-šipka nahoru

Přečíst slovo na pozici kurzoru VoiceOver

VO-W

Přehláskovat slovo na pozici kurzoru VoiceOver

VO-W-W

Přečíst slovo na pozici kurzoru VoiceOver foneticky

VO-W-W-W

Přečíst následující slovo

VO-šipka doprava

Přečíst předchozí slovo

VO-šipka doleva

Přečíst znak na pozici kurzoru VoiceOver

VO-C

Přečíst znak na pozici kurzoru VoiceOver foneticky

VO-C-C

Přejít na první viditelné slovo

VO-Shift-Home

Na přenosném Macu stiskněte VO-Fn-šipka doleva.

Přejít na poslední viditelné slovo

VO-Shift-End

Na přenosném Macu stiskněte VO-Fn-šipka doprava.

Přejít na začátek textu, v případě potřeby posunout

VO-Home

Na přenosném Macu stiskněte VO-Shift-Fn-šipka doleva.

Přejít na konec textu, v případě potřeby posunout

VO-End

Na přenosném Macu stiskněte VO-Shift-Fn-šipka doprava.

Přidat novou zarážku tabulátoru v aplikaci TextEdit (kurzor VoiceOver musí být na zarážce tabulátoru na pravítku)

VO-mezerník

Výběr aktuální zarážky tabulátoru v aplikaci TextEdit (kurzor VoiceOver musí být na zarážce tabulátoru na pravítku)

VO-Delete

Interaktivně ovládat zarážku tabulátoru v aplikaci TextEdit (kurzor VoiceOver musí být na zarážce tabulátoru na pravítku)

VO-Shift-šipka dolů

Poté zarážku přesuňte stiskem klávesy se šipkou doleva nebo doprava.

Přečíst znak na pozici kurzoru VoiceOver

VO-F3

Číst celkový počet řádků a počet viditelných řádků v dokumentu

VO-F3-F3