macOS High Sierra

Navigační příkazy

Pomocí těchto příkazů můžete provádět akce jako přesun po obrazovce, pohyb v rámci oken a webových stránek a ovládání sledování kurzoru. VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Poznámka: Je‑li zapnutý VoiceOver, můžete příkazy VoiceOveru kromě funkčních kláves (F1 až F12) zadávat také pomocí kombinace: klávesa Fn, modifikátor VoiceOveru a klávesa s číslem. Utilitu VoiceOver můžete spustit například stisknutím kombinace Ctrl-Alt-Fn-8 (namísto Ctrl-Alt-F8).

Pokud používáte funkční klávesy (F1 až F12), je možné, že při stisknutí funkční klávesy budete muset zároveň přidržet klávesu Fn. To závisí na nastavení chování funkčních kláves v předvolbách Klávesnice.

Posunout kurzor VoiceOver nahoru

VO-šipka nahoru

Posunout kurzor VoiceOver dolů

VO-šipka dolů

Přesunout kurzor VoiceOver doleva

VO-šipka doleva

Přesunout kurzor VoiceOver doprava

VO-šipka doprava

Přesunout k hornímu okraji viditelné oblasti (například okna nebo oblasti textu), kde se nachází kurzor VoiceOver

VO-Shift-Home

Na některých klávesnicích stiskněte VO-Fn-šipka doleva.

Přesunout ke spodnímu okraji viditelné oblasti (například okna nebo oblasti textu), kde se nachází kurzor VoiceOver

VO-Shift-End

Na některých klávesnicích stiskněte VO-Fn-šipka doprava.

Přesunout k hornímu okraji oblasti (například okna nebo oblasti textu), kde se nachází kurzor VoiceOver, přičemž se v případě potřeby použije posuv

VO-Home

Na některých klávesnicích stiskněte VO-Shift-Fn-šipka doleva.

Přesunout ke spodnímu okraji oblasti (například okna nebo oblasti textu), kde se nachází kurzor VoiceOver, přičemž se v případě potřeby použije posuv

VO-End

Na některých klávesnicích stiskněte VO-Shift-Fn-šipka doprava.

Přesunout k hornímu okraji okna, na první položku v Docku nebo na první položku na ploše podle toho, kde se kurzor právě nachází

VO-Cmd-Home

Na některých klávesnicích stiskněte VO-Shift-Fn-šipka doleva.

Přesunout do pravého dolního rohu okna, na poslední položku v Docku nebo na poslední položku na ploše podle toho, kde se kurzor právě nachází

VO-Cmd-End

Na některých klávesnicích stiskněte VO-Shift-Fn-šipka doprava.

Přesunout okno obsahující kurzor VoiceOver do popředí a tím je aktivovat

VO-Shift-F2

Otevřít výběr položek

VO-I

Otevřít rotor

VO-U

Přejít do Docku

VO-D

Přejít na plochu

VO-Shift-D

Přejít do řádku nabídek

VO-M

Přejít na stavové nabídky v řádku nabídek

VO-M-M

Otevřít nabídku zkratek

VO-Shift-M

Přejít na odkazovanou položku (například ze zprávy v seznamu zpráv Mailu na náhled zprávy)

VO-J

Dočasně vypnout nebo zapnout volby sledování kurzoru, které jste vybrali v Utilitě VoiceOver. Tento příkaz nezmění nastavení v Utilitě VoiceOver.

VO-Shift-F3

Přesunout kurzor VoiceOver na zaměření z klávesnice

VO-Shift-F4

Přesunout zaměření z klávesnice na kurzor VoiceOver

VO-Cmd-F4

Přesunout kurzor VoiceOver na ukazatel myši

VO-Shift-F5

Přesunout ukazatel myši na kurzor VoiceOver

VO-Cmd-F5

Přejít z aktuální pozice na jakoukoli zobrazenou vstupní metodu nebo panel automatických oprav a poté se vrátit zpět na původní pozici

VO-Shift-J

Hledat text

VO-F

Při hledání textu cyklicky procházet historii hledaných položek

VO-šipka nahoru nebo šipka dolů

Přesunou kurzor VoiceOver daným směrem a v případě potřeby zalomit

VO-Cmd-Shift-klávesy se šipkami

Nastavit nebo odebrat aktivní bod

VO-Shift-[číslo aktivního bodu]

Přejít na aktivní bod

VO-[číslo aktivního bodu]

Slyšet popis aktivního bodu

VO-Cmd-[číslo aktivního bodu]

Zapnout nebo vypnout sledování změn aktivního bodu

VO-Cmd-Shift-[číslo aktivního bodu]

Otevřít výběr aktivních bodů

VO-Shift-X

Přejít na další aktivní bod

VO-]

Přejít na předchozí aktivní bod

VO-[

Přejít zpět do nadřazené složky

VO-Cmd-\

Přechod na tlačítko řazení v záhlaví sloupce v tabulce

VO-|

Pokud tabulka obsahuje i záhlaví řádků, VoiceOver zobrazí nabídku, v níž můžete vybrat záhlaví sloupců nebo řádků. Opakovaně tiskněte VO-šipka doprava, dokud neuslyšíte požadovaný text záhlaví, a poté stiskněte mezerník.