macOS High Sierra

Orientační příkazy

Tyto příkazy slouží například k poslechu informací o aktuální položce a o otevřených objektech na obrazovce. VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Poznámka: Je‑li zapnutý VoiceOver, můžete příkazy VoiceOveru kromě funkčních kláves (F1 až F12) zadávat také pomocí kombinace: klávesa Fn, modifikátor VoiceOveru a klávesa s číslem. Utilitu VoiceOver můžete spustit například stisknutím kombinace Ctrl-Alt-Fn-8 (namísto Ctrl-Alt-F8).

Pokud používáte funkční klávesy (F1 až F12), je možné, že při stisknutí funkční klávesy budete muset zároveň přidržet klávesu Fn. To závisí na nastavení chování funkčních kláves v předvolbách Klávesnice.

Vyslechnout si přehled otevřených aplikací

VO-F1

Otevření Výběru aplikací

VO-F1-F1

Vyslechnout si přehled o aktuálním okně

VO-F2

Otevření Výběru oken

VO-F2-F2

Vyslechnout si informace o rozměrech aktuálního okna a o tom, v které části obrazovky se nachází

VO-Cmd-Shift-F2

Vyslechnout si informace o pozici aktuálního okna a o tom, zda je něčím překryto

VO-Cmd-Shift-F2-F2

Vyslechnout si popis položky, na níž se nachází kurzor VoiceOver. Popis zahrnuje aktuální stav položky, např. u políčka informaci, zda je zaškrtnuto, u jezdce nastavenou procentní hodnotu

VO-F3

Vyslechnout si informace o rozměrech aktuální položky a o tom, v které části obrazovky se nachází

VO-Cmd-Shift-F3

Vyslechnout si informace o pozici aktuální položky a o tom, zda je něčím překryta

VO-Cmd-Shift-F3-F3

Vyslechnout si popis položky, na kterou je zaměřena klávesnice. Popis zahrnuje aktuální stav položky, např. u políčka informaci, zda je zaškrtnuto, u jezdce nastavenou procentní hodnotu

VO-F4

Vyslechnout si podrobnosti o položce, na kterou je zaměřena klávesnice

U textu uslyšíte údaj o pozici kurzoru vzhledem k levému hornímu rohu textové položky, ve které se kurzor nachází. Můžete například slyšet: „Ukazatel se nachází pět centimetrů napravo a dvanáct centimetrů pod horním levým rohem upravovaného textu.“

VO-F4-F4

Vyslechnout si popis položky, na níž se nachází ukazatel. Popis zahrnuje aktuální stav položky (např. u políčka informaci o tom, zda je zaškrtnuto, u jezdce pak nastavenou procentuální hodnotu)

VO-F5

Vyslechnout si pozici ukazatele ve formě souřadnic x, y vzhledem k levému hornímu rohu obrazovky

VO-F5-F5

Vyslechnout si pozici ukazatele ve formě souřadnic x, y vzhledem k aktuálnímu oknu

VO-F5-F5-F5

Přečíst vybranou položku

VO-F6

Přečíst obsah na pozici kurzoru VoiceOver

VO-A

Přečíst viditelný obsah okna, Docku nebo plochy v závislosti na pozici

VO-Shift-W

Zopakovat poslední vyslovenou frázi

VO-Z

Zkopírovat poslední vyslovenou frázi do schránky

VO-Shift-C

Uložit poslední vyslovenou frázi a protokol chyby do souboru na ploše pro řešení problému

VO-Shift-Z