macOS High Sierra

Anotování obrázků

Když do svého dokumentu přidáte obrázek, můžete k němu v TextEditu pomocí anotací přidat tvary, text a popisky. Na obrázky můžete dokonce kreslit pomocí trackpadu.

Otevřít TextEdit

 1. Přesuňte ukazatel na obrázek, klikněte na místní nabídku Anotace a vyberte volbu Anotace.

  Pokud místní nabídku nevidíte, pravděpodobně budete muset funkci Anotace nejprve povolit. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Rozšíření, potom na Akce a zaškrtněte políčko Anotace.

 2. Pomocí nástrojů na nástrojovém panelu můžete k obrázku přidat anotace (nebo můžete použít Touch Bar).

  Skica

  Nakreslete tvar jedním plynulým tahem.

  Pokud bude v kresbě rozpoznán některý ze standardních tvarů, bude tímto tvarem nahrazena. Chcete‑li použít původní kresbu, vyberte ji na zobrazené paletě.

  Kresba

  Umožňuje nakreslit tvar jedním tahem. Silnějším přitisknutím prstu nakreslíte tlustší a tmavší čáru.

  Tento nástroj je k dispozici pouze na počítačích s trackpadem Force Touch.

  Tvary

  Klikněte na tvar a pak jej přetáhněte na požadované místo. Velikost tvaru můžete změnit pomocí modrých úchytů. Pokud má tvar zelené úchyty, můžete jimi měnit jeho proporce.

  Tvary můžete přiblížit nebo zvýraznit pomocí těchto nástrojů:

  • Zvětšení : Přetáhněte čočku do požadované polohy. Chcete‑li upravit míru zvětšení, přetáhněte zelený úchyt. Modrým úchytem změníte velikost lupy.

  • Zvýraznění: Přetáhněte zvýraznění do požadované polohy. Chcete‑li změnit jeho velikost, použijte modré úchyty.

  Text

  Zadejte text a potom přetáhněte textový rámeček na libovolné místo.

  Podpis

  Máte‑li v seznamu více podpisů, klikněte na některý z nich a přetáhněte jej na požadované místo. Chcete‑li změnit jeho velikost, použijte modré úchyty.

  Vytvoření nového podpisu:

  • Na trackpadu: Klikněte na Trackpad, podle pokynů klikněte na text, podepište se prstem na trackpadu a potom klikněte na Hotovo. Pokud vám výsledek nevyhovuje, klikněte na Smazat a zkuste to znovu.

   Pokud váš trackpad podporuje funkci přitlačení, můžete na něj přitisknout prst pevněji a podepsat se silnější, tmavší linkou.

  • Pomocí vestavěné kamery počítače: Klikněte na tlačítko Kamera. Podržte podpis (na bílém papíru) před fotoaparátem tak, aby spočíval na modré lince v okně. Když se podpis objeví v okně, klikněte na Hotovo. Pokud vám výsledek nevyhovuje, klikněte na Smazat a zkuste to znovu.

  Styl tvaru

  Zde můžete vybrat tloušťku a typ čar použitých v tvaru a případně přidat stín.

  Barva okrajů

  Zde můžete upravit barvu čar použitých v tvaru.

  Barva výplně

  Zde můžete upravit barvu použitou k vyplnění tvaru.

  Styl textu

  Zde můžete změnit styl a barvu písma.

  Chcete‑li oříznout obrázek, přesuňte ukazatel poblíž jeho okraje a přetažením modrých úchytů upravte velikost ořezového okna. Chcete‑li ořezové okno přesunout, přesuňte ukazatel k okraji obrázku mezi modré úchyty a přetáhněte okno na požadované místo.

 3. Klikněte na tlačítko Hotovo.