macOS High Sierra

Zjištění údajů o systému vašeho Macu

Při otevření Informací o systému se zobrazí zpráva o systému s podrobnými informacemi o vašem Macu, která obsahuje následující údaje:

 • Hardware, který je v Macu nainstalován nebo je k němu připojen.

 • Připojení počítače k síti včetně aktivních služeb, IP adres, typu a rychlosti síťových připojení.

 • Software ve vašem počítači – operační systém, aplikace a rozšíření kernelu. (U každé softwarové položky je uvedena verze, data změn a umístění.)

Chcete-li otevřít Informace o systému a zobrazit systémový profil, klikněte na ikonu Launchpadu v Docku, poté na Other (Jiné) a nakonec na Informace o systému.

Otevřít Informace o systému

Zobrazení zprávy o systému

 • Zobrazení delší zprávy: Použijte příkaz Soubor > Zobrazit více informací. Velikost zprávy může být několik MB.

 • Zobrazení kratší zprávy: Použijte příkaz Soubor > Zobrazit méně informací. Zpráva bude obsahovat většinu informací o hardwaru a síti, ale většina informací o softwaru bude vynechána.

Tisk, uložení a odeslání zprávy o systému

 • Tisk zprávy o systému: Použijte příkaz Soubor > Tisknout.

 • Uložení zprávy o systému: Použijte příkaz Soubor > Uložit, zadejte název zprávy a vyberte místo pro její uložení.

 • Zaslání zprávy o systému společnosti Apple: Použijte příkaz Soubor > Odeslat společnosti Apple. Pokud budete volat na oddělení podpory společnosti Apple, můžete pracovníkům podpory pomoci tím, že jim poskytnete kopii vaší systémové konfigurace.

Zobrazení informací o systému v okně O tomto Macu

V informacích o svém Macu najdete mimo jiné název modelu, verzi používaného systému Mac OS a další údaje.

 • Použijte příkaz Okno > O tomto Macu a potom klikněte na kteroukoli z následujících voleb.

  • Přehled: Zobrazuje informace o specifikacích vašeho Macu.

  • Monitory: Údaje o monitorech připojených k vašemu Macu.

  • Úložiště: Zobrazuje informace o tom, jak velká část paměťového zařízení je využita a jaké typy dat jsou v ní uloženy. Více informací viz Zobrazení využitého a dostupného místa v úložišti.

  • Paměť: Udává velikost paměti nainstalované ve vašem Macu a počet paměťových pozicí, které jsou k dispozici pro rozšíření paměti. U některých modelů Macu není panel paměti k dispozici.

  • Podpora: Nabízí přístup ke zdrojům podpory pro software Mac OS a hardware Macu.

  • Servis: Zde si ověříte možnosti servisu, podpory a oprav vašeho Macu.

Monitor aktivity můžete používat ke zjišťování informací o paměti počítače.

Otevřít Monitor aktivity

Další informace najdete v tématu Zobrazení využití paměti.