macOS High Sierra

Co dělat, když jste vyzváni k potvrzení důvěryhodnosti plug‑inu nebo k jeho aktualizaci

Některé webové stránky používají k zobrazení videa, animace nebo jiného zvláštního obsahu plug-iny. K běžným příkladů patří Adobe Flash Player, QuickTime a Oracle Java. Tyto plug-iny je ale možné zneužít a mohou představovat riziko narušení zabezpečení nebo soukromí. Můžete se rozhodnout používat pouze některé plug-iny na důvěryhodných webových stránkách, které vyberete.

Když navštívíte webovou stránku s obsahem zobrazovaným prostřednictvím plug‑inu nebo když změníte pravidla blokování některého plug‑inu na panelu Webové stránky v předvolbách Safari, může se zobrazit dialogové okno.

Co dělat, když se obsah plug‑inu nezobrazí a otevře se dialogové okno s dotazem: „Chcete používat plug‑in [název plug‑inu] na stránkách [adresa webové stránky]?“

V Safari jsou pro všechny webové stránky standardně vypnuté následující běžné plug‑iny: Flash, Java, QuickTime a Silverlight. Máte následující možnosti:

 • Použít vždy: Safari bude plug‑in používat k zobrazení obsahu této webové stránky. Plug‑in pro tuto stránku zůstane zapnutý, dokud ji nepřestanete pravidelně navštěvovat.

 • Zrušit: Safari nebude plug‑in používat k zobrazení obsahu této webové stránky. Chcete-li povolit zobrazení obsahu pomocí plug‑inu při příští návštěvě tohoto webového serveru, použijte příkaz Zobrazení > Znovu načíst s plug‑iny nebo klikněte na ikonu Znovu načíst na pravé straně dynamického vyhledávacího pole, podržte ji a vyberte Znovu načíst s plug‑iny.

 • Použít jednou: Safari použije plug‑in k zobrazení obsahu této webové stránky při této návštěvě, ale ne při příští. Chcete‑li povolit zobrazení obsahu s použitím daného plug‑inu i při příští návštěvě tohoto webového serveru, použijte příkaz Zobrazení > Znovu načíst s plug‑iny nebo klikněte na ikonu Znovu načíst na konci dynamického vyhledávacího pole, podržte ji a vyberte Znovu načíst s plug‑iny.

Když je obsah plug‑inu zobrazen a otevře se dialogové okno s dotazem: Chcete důvěřovat webové stránce [adresa webové stránky] a použít plug‑in [název plug‑inu]?

Máte následující možnosti:

 • Důvěřovat: Safari použije plug-in k zobrazení obsahu pro tento web a při příští návštěvě tohoto webu se na plug-in už nebude ptát.

 • Zrušit: Safari nyní i při příštích návštěvách webu zobrazí namísto obsahu plug-inu na tomto webu maketu „[Plug-in] je na této stránce zablokován“. Chcete-li obsah plug-inu zobrazit, klikněte na zástupný prvek a poté klikněte na Důvěřovat.

Když se obsah plug‑inu nezobrazí a otevře se dialogové okno s dotazem: Chcete důvěřovat webové stránce [adresa webové stránky] a použít plug‑in [název plug‑inu]?

Máte následující možnosti:

 • Pro tyto webové stránky nikdy: Safari webovým stránkám nepovolí plug‑in používat.

 • Důvěřovat: Safari nyní umožní webovým stránkám použít obsah tohoto plug-inu a při příští návštěvě těchto stránek se už nebude dotazovat.

 • Nyní ne: Safari nyní neumožní webovým stránkám použít tento plug-in, avšak při příští návštěvě těchto stránek se znovu zeptá.

Když se otevře dialogové okno s dotazem: Určitě chcete této webové stránce nebo všem webovým stránkám důvěřovat a provozovat na nich [název plug‑inu] v nezabezpečeném režimu?

Máte následující možnosti:

 • Důvěřovat: Safari použije plug‑in v nezabezpečeném režimu. Plug‑in bude mít přístup k vašim osobním datům a dokumentům.

 • Zrušit: Safari nepoužije plug‑in v nezabezpečeném režimu. Když je plug‑in provozován v nezabezpečeném režimu, může přistupovat k vašim osobním dokumentům a datům.

Když se zobrazí dialogové okno s informací, že plug‑in vyžaduje aktualizaci

Máte následující možnosti:

 • Stáhnout [Plug-in]: Přejde na webové stránky, kde si lze aktualizaci stáhnout. Po stažení aktualizaci nainstalujte a poté ukončete a znovu spusťte Safari.

 • Vypnout [plug‑in]: Plug‑in bude deaktivován a Safari se pokusí zobrazit obsah bez něj. Pokud se to nepodaří, bude se na tomto webovém serveru zobrazovat maketa, dokud plug‑in neaktualizujete.

Když se zobrazí dialogové okno s informací, že použitá verze plug‑inu obsahuje závažné nedostatky v zabezpečení

 • Safari webovým stránkám standardně nepovolí plug‑in používat.

  Chcete-li ho přesto použít, použijte příkaz Safari > Předvolby a klikněte na Webové stránky. Nalevo vyberte plug‑in, klikněte na místní nabídku pro daný webový server a vyberte volbu Zapnuto. Tento postup může ohrozit zabezpečení nebo soukromí – používejte ho proto jen u webových stránek, kterým důvěřujete.

Chcete-li změnit pravidla blokování plug‑inů pro příští návštěvy určitého webového serveru, použijte příkaz Safari > Předvolby a klikněte na Webové stránky. Vyberte webový server a potom požadované nastavení plug‑inů. Další informace o možnostech zásad naleznete v části Předvolby webových stránek.