macOS High Sierra

Vytvoření sdíleného alba

Po zapnutí volby Sdílení fotografií na iCloudu můžete snadno vytvořit sdílené album pro sdílení fotografií a videoklipů.

Otevřít Fotky

Vytvoření sdíleného alba

 1. Vyberte fotografie a videoklipy, které chcete sdílet.

 2. Klikněte na tlačítko Sdílet na nástrojovém panelu a vyberte Sdílení fotografií na iCloudu. Potom klikněte na Nové sdílené album.

 3. Zadejte název sdíleného alba a potom e‑mailové adresy osob, s nimiž chcete album sdílet.

  Chcete-li odběratelům umožnit prohlížení sdíleného alba na iOS zařízeních, nezapomeňte použít e‑mailové adresy, které používají k přihlašování na iCloud.

 4. Klikněte na Vytvořit.

Pozvaní uživatelé obdrží e-mail s výzvou, aby se přihlásili k odběru vašeho sdíleného alba.

Zobrazení sdíleného alba

 1. Klikněte pod položkou Sdílené na bočním panelu na sdílené album.

  Také můžete kliknutím na Sdílené na bočním panelu zobrazit v okně všechna svá sdílená alba a potom dvojím kliknutím na sdílené album zobrazit jeho obsah.

 2. Kliknutím na Tlačítko Zpět znovu zobrazíte všechna svá sdílená alba.

Ukončení sdílení alba

Sdílení alba s určitými lidmi můžete ukončit tak, že je odstraníte se seznamu odběratelů. Chcete-li sdílení alba fotografií úplně ukončit, můžete je smazat.

VAROVÁNÍ: Sdílené album, které jste smazali, bude ihned odstraněno z vašich zařízení a ze zařízení odběratelů. Chcete-li svým odběratelům umožnit, aby si mohli kterékoli fotografie nebo videoklipy z alba ponechat, měli byste je předem upozornit, že si mají položky uložit, a teprve poté sdílené album smazat. Také nezapomeňte stáhnout fotografie a videa, které do alba přidali ostatní a které si chcete ponechat. Vámi sdílené fotografie se nesmažou z knihovny fotografií.

 • Proveďte některou z následujících akcí:

  • Na bočním panelu klikněte na sdílené album, klikněte na Tlačítko Spolupracovat na panelu nástrojů a potom na Smazat sdílené album.

  • Přidržte Ctrl a klikněte na sdílené album, které chcete přestat sdílet. Pak vyberte volbu Smazat sdílené album.

Zobrazení aktivity ve vašich sdílených albech

Chcete-li zkontrolovat nejnovější aktivitu ve svých sdílených albech včetně fotografií, které byly v poslední době přidány, a uživatelů, kteří je přidali, použijte album Aktivita ve vašich sdílených albech.

Okno Fotky se zobrazeným albem Aktivity.
 • Pod položkou Sdílené na bočním panelu klikněte na Aktivita a posunutím si prohlédněte změny.