macOS High Sierra

Co jsou alba?

Album je sbírka fotografií a videoklipů. Aplikace Fotky pro vás několik alb vytvoří, poté však můžete alba vytvářet podle potřeby sami a uspořádávat do nich fotografie. Jednu fotografii můžete umístit do více alb. Můžete také vytvářet dynamická alba, do nichž se fotografie vkládají automaticky podle vámi určených podmínek, například klíčových slov nebo umístění. Alba můžete vkládat do složek a tak je sdružovat do skupin.

Otevřít Fotky

Alba se zobrazují v postranním panelu. Pokud některé album vyberete, zobrazí se v pravém okně jeho obsah. Chcete-li zobrazit alba nacházející se ve složce (například ve složce Moje alba), klikněte na rozbalovací trojúhelníček vedle složky. Nebo vyberte název složky a v ní obsažená alba se zobrazí v pravém okně. Album otevřete dvojím kliknutím.

Okno aplikace Fotky se složkou Moje alba vybranou v postranním panelu a vámi vytvořenými alby zobrazenými v pravém okně

Tip: Chcete-li si rychle prohlédnout obsah alba, umístěte kurzor na album a posuňte se nebo přejeďte doleva nebo doprava.

Ve Fotkách můžete vytvářet následující typy alb:

 • Standardní alba: Alba, která sami vytvoříte a pojmenujete a můžete do nich vložit libovolné fotografie a videoklipy. Tutéž fotografii můžete zahrnout do více alb. Fotografie můžete z alb kdykoli mazat a přidávat jiné.

 • Dynamická alba: V těchto albech se automaticky shromažďují a zobrazují fotografie na základě vámi zadaných kritérií. Dynamické album můžete nastavit například tak, aby se v něm zobrazovaly všechny fotografie z roku 2014, které zároveň patří mezi oblíbené. Aplikace Fotky pak do vašeho dynamického alba přidá fotografie splňující tato kritéria. Vždy, když importujete nové fotografie, aplikace Fotky zjistí, které z nich splňují kritéria dynamického alba, a přidá je do něj.

 • Složky: Potřebujete-li svou knihovnu uspořádat ještě přehledněji, můžete alba seskupit do složek. Můžete například vytvořit složky pro alba z rodinných setkání nebo pro alba s fotografiemi z dovolených. Další informace o používání složek najdete v tématu Seskupování alb do složek.

Fotky nabízí funkce pro usnadnění správy knihovny, které automaticky vytváří alba za vás, včetně následujících položek:

 • Fotky: Obsahuje všechny fotografie z vaší knihovny, seřazené podle data přidání do knihovny. Kromě toho se v tomto albu nacházejí fotografie přenesené z vašich dalších iOS zařízení a počítačů Mac, na nichž je zapnutá funkce Knihovna fotografií na iCloudu nebo Můj fotostream.

 • Vzpomínky: Obsahuje vzpomínky, které pro vás vytvořila aplikace Fotky. Kliknete-li na tlačítko Oblíbené vzpomínky na nástrojovém panelu, zobrazí se vzpomínky, které jste označili jako oblíbené.

 • Oblíbené: Obsahuje fotografie, které jste označili jako oblíbené.

 • Lidé: Obsahuje fotografie osob. Aplikace Fotky automaticky prohledává knihovnu a pomocí technologie rozpoznávání tváří identifikuje na fotografiích osoby. Identifikované osoby můžete pojmenovat a potom snadno vyhledávat a procházet fotografie vašich oblíbených osob.

 • Místa: Zobrazuje fotografie jako miniatury na mapě světa. Kliknutím na miniaturu zobrazíte fotografie pořízené na vybraném místě.

 • Import: Obsahuje fotografie importované do aplikace Fotky. Jsou uvedeny v tom pořadí, v jakém byly importovány. Toto album je aktualizováno při každém importu fotografií.

 • Skryté: Obsahuje fotografie, které jste skryli (takže zůstávají v knihovně, ale nejsou viditelné). Chcete‑li zobrazit album Skryté, použijte příkaz Zobrazení > Zobrazit skryté fotoalbum.

 • Naposledy smazáno: Obsahuje naposledy smazané fotografie. Toto album se objeví poté, co smažete nějaké fotografie. Smazané fotografie v tomto albu zůstanou po určený počet dní a po jejich uplynutí budou trvale odstraněny. Fotografie z tohoto alba můžete obnovit do své knihovny nebo je můžete ihned trvale odstranit.

 • Aktivita: Zde jsou zobrazeny nedávno prohlížené fotografie a aktivita, například komentáře a oblíbené, pro fotografie, které sdílíte pomocí služby Sdílení fotografií na iCloudu.

 • Sdílená alba: Všechna alba, která sdílíte pomocí Sdílení fotografií na iCloudu

 • Typy média: Obsahuje alba, do nichž se fotografie a videa zařazují automaticky podle svého typu média. To, jaká alba se zde objeví, záleží na typech pořízených fotografií a videí. Může jít o video, selfie, snímky Live Photo, snímky s dlouhou expozicí, panoramatické fotografie, zpomalená zachycení pohybu, portréty, snímky obrazovky, sekvence snímků, animované snímky a další.

  Tip: Pokud jste do knihovny uložili animované obrázky GIF, zobrazí se v albu Animované.

 • Moje alba: Obsahuje vámi vytvořená alba. Mohou se zobrazit i Dynamická alba, která byla vytvořena automaticky podle vámi nastavených parametrů, například Rodinné album (které se zobrazí, pokud používáte Rodinné sdílení na iCloudu), alba obsahující fotografie přenesené z aplikací iPhoto nebo Aperture a další alba.

 • Moje projekty: Obsahuje vámi vytvořené projekty typu prezentace, kniha, kalendář a přání.

 • Můj fotostream: Obsahuje fotografie přenesené pomocí služby Můj fotostream. Zobrazí se, pokud zapnete funkci Můj fotostream a vypnete Knihovnu fotografií na iCloudu.

Tip: Chcete-li rychle zobrazit určité album, použijte příkaz Zobrazit > Alba > Moje alba a vyberte požadované album.