macOS High Sierra

Přidání komentáře a kresby na fotografii

Pomocí nástroje Anotace můžete na fotografii přidat psaný text či kresbu, tvar nebo podpis.

Otevřít Fotky

 1. Dvakrát klikněte na fotografii a potom klikněte na tlačítko Upravit na nástrojovém panelu.

 2. Klikněte na tlačítko Rozšíření a poté vyberte Anotace.

 3. Nástroje na panelu nástrojů slouží k anotování fotografie.

  Anotaci můžete kdykoli upravit: přesuňte ukazatel k okrajům a potom přetáhněte modré úchyty.

  • Skica : Nakreslete tvar jedním plynulým tahem. Pokud bude v kresbě rozpoznán některý ze standardních tvarů, bude tímto tvarem nahrazena. Chcete‑li použít původní kresbu, vyberte ji na zobrazené paletě.

  • Kreslení: Umožňuje nakreslit tvar jedním tahem. Silnějším přitisknutím prstu nakreslíte tlustší a tmavší čáru. (Tento nástroj je k dispozici pouze na počítačích s trackpadem Force Touch.)

  • Tvary : Klikněte na tvar, čáru nebo šipku a pak prvek přetáhněte na požadované místo. Velikost tvaru můžete změnit pomocí modrých úchytů. Pokud má tvar zelené úchyty, můžete jimi měnit jeho proporce.

  • Zvýraznění: Klikněte na tlačítko Tvar a potom na tlačítko Zvýraznění. Přetáhněte zvýraznění do požadované polohy. Chcete-li změnit jeho velikost, použijte modré úchyty.

  • Zvětšit: Klikněte na tlačítko Tvar a potom na tlačítko Lupa. Přetáhněte lupu na oblast, kterou chcete zvětšit. Pokud chcete zvětšit nebo zmenšit míru přiblížení, přetáhněte zelený úchyt. Přetažením modrého úchytu změníte velikost lupy. Na fotografii můžete zvětšit různé oblasti umístěním více lup.

   Tip: Chcete-li více zvětšit určitou oblast, vytvořte další lupu (přidržte klávesu Alt a přetáhněte stávající lupu) a potom ji umístěte na jinou lupu (k úpravě pozice použijte vodítka zarovnání).

  • Text : Klikněte na tlačítko Text, zadejte text a potom přetáhněte textový rámeček na požadované místo.

  U vybraných kreseb, tvarů, textů a podpisů můžete změnit některé atributy:

  • Změna stylu čáry: Klikněte na tlačítko Styl tvaru .

  • Změna barvy čáry: Klikněte na tlačítko Barva okrajů .

  • Změna barvy výplně: Klikněte na tlačítko Barva výplně .

  • Změna písma nebo stylu písma: Klikněte na tlačítko Styl textu .

 4. Klikněte na tlačítko Uložit změny.

Budete-li chtít později změnit anotovanou fotografii, vyberte ji, klikněte na tlačítko Rozšíření a znovu vyberte Anotace.