macOS High Sierra

Přidání a odstranění odběratelů sdílených alb

Ke svým sdíleným fotoalbům můžete kdykoli přidávat odběratele a opět je odstraňovat. Kromě toho můžete u sdílených alb měnit nastavení určující například, zda do nich mohou odběratelé přidávat vlastní fotografie nebo zda si je mohou uživatelé, kteří nepoužívají Mac ani iOS zařízení, prohlížet na webu.

VAROVÁNÍ: Máte-li v úmyslu odstranit některého odběratele sdíleného alba, upozorněte jej na to předem pro případ, že by si chtěl uložit některé fotografie či videoklipy ze sdíleného alba do svého počítače. Jakmile odběratele odstraníte, s okamžitou platností tím ze všech jeho zařízení smažete album i položky v něm obsažené.

Otevřít Fotky

Přidání a odstranění odběratelů sdíleného alba

 1. Klikněte pod položkou Sdílené na bočním panelu na sdílené album.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na Tlačítko Spolupracovat.

 3. V poli Komu proveďte některou z následujících akcí:

  • Přizvání nového odběratele: Zadejte e‑mailovou adresu.

   Pokud osoba, kterou zvete, nepoužívá iCloud, zaškrtněte políčko Veřejná stránka.

  • Odstranění odběratele: Vyberte e-mailovou adresu odběratele a stiskněte Delete.

  • Opakované pozvání odběratele: Klikněte na šipku dolů u jména odběratele a vyberte volbu Znovu odeslat pozvánku.

 4. Klikněte na Tlačítko Spolupracovat na nástrojovém panelu nebo vyberte jiné sdílené album.

Pokud někoho přizvete (nebo znovu pozvete) k prohlížení sdíleného alba, obdrží tato osoba e‑mail s výzvou, aby se přihlásila k jeho odběru. Pokud odstraníte existujícího odběratele, bude album ihned vymazáno ze všech jeho zařízení.

Změna nastavení pro odběratele fotoalba

 1. Klikněte pod položkou Sdílené na bočním panelu na sdílené album.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na Tlačítko Spolupracovat.

 3. Proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Povolení zasílání vlastních fotografií a videí odběratelů do alba: Vyberte volbu Odběratelé mohou přispívat.

  • Umožnění prohlížení alba osobám, které nepoužívají Mac ani iOS zařízení: Vyberte volbu Veřejná stránka.

  • Zobrazení upozornění vždy, když odběratel provede ve sdíleném albu změnu: Vyberte volbu Oznámení.

   Poznámka: Odběratelé, kteří si vaše sdílené album prohlížejí na webu, nemohou k položkám přidávat komentáře a neuvidí ani nové komentáře od vás a od jiných odběratelů. Chcete-li umožnit prohlížení komentářů osobám, které nepoužívají Mac ani iOS zařízení, zveřejněte komentáře dříve, než tyto osoby přizvete k sdílení alba.

 4. Znovu klikněte na Tlačítko Spolupracovat na nástrojovém panelu.