macOS High Sierra

Přístup k nedávným fotografiím ze všech zařízení pomocí služby Můj fotostream

Službu Můj fotostream můžete použít k importu nejnovějších fotografií ze zařízení, která nepoužívají knihovnu fotografií na iCloudu. Tato služba uchovává na iCloudu vaše fotografie z posledních 30 dnů, takže je můžete importovat do svého Macu.

Poznámka: Můj fotostream importuje snímky Live Photo pouze jako statické fotografie.

Pro používání služby Můj fotostream potřebujete účet na iCloudu.

Otevřít Fotky

Zapnutí nebo vypnutí funkce Můj fotostream

  1. Použijte příkaz Fotky > Předvolby a klikněte na iCloud.

  2. Funkci Můj fotostream zapnete zaškrtnutím políčka Můj fotostream. Chcete-li ji vypnout, zaškrtnutí políčka zrušte.

Důležité: Je-li zapnuta funkce Můj fotostream a nepoužíváte-li knihovnu fotografií na iCloudu, budou se fotografie z Mého fotostreamu zobrazovat v albu Můj fotostream pod položkou Alba na bočním panelu. Pokud používáte knihovnu fotografií na iCloudu, album Můj fotostream neuvidíte – všechny vaše fotografie budou přidávány do alba Všechny fotografie.

Smazání fotografie ze služby Můj fotostream

  1. Klikněte na Můj fotostream na bočním panelu.

  2. Proveďte kterékoli z následujících akcí:

    • Vyberte fotografie, které chcete smazat, a potom stiskněte klávesu Delete.

    • Podržte Ctrl, klikněte na fotografii, kterou chcete smazat, a potom vyberte „Smazat z Mého fotostreamu“.

Důležité: Smažete-li fotografii z Mého fotostreamu, bude zároveň odstraněna ze všech ostatních Maců a zařízení, jež funkci Můj fotostream používají.