macOS High Sierra

Zaostření fotografie

Úprava Zaostření zvyšuje ostrost a prokreslenost hran na fotografiích.

 1. Dvakrát klikněte na fotografii a potom klikněte na tlačítko Upravit na nástrojovém panelu.

 2. Na nástrojovém panelu klikněte na Upravit.

 3. Na panelu Úpravy klikněte na rozbalovací trojúhelníček u položky Zaostření.

 4. Pomocí jezdců nastavte požadovanou ostrost.

  Ovládací prvky Zaostření na panelu Úpravy
  • Intenzita: Mění intenzitu zaostřených hran.

  • Hrany: Nastavuje práh, od kterého jsou skupiny pixelů považovány za hrany.

  • Slábnutí: Zvýrazňuje nebo potlačuje celkový efekt zaostření. Při vyšších hodnotách slábnutí je zaostření výraznější, nižší hodnoty efekt změkčují.

Tip: Chcete‑li rozšířit rozsah hodnot jezdce, umístěte na něj ukazatel a podržte klávesu Alt.